Ny studie av mjölkkornas proteineffektivitet

I en intressant studie om svenska mjölkkors proteineffektivitet konstateras att mjölkkor producerar mer högkvalitativt protein för human konsumtion än vad de konsumerar.

Ibland diskuteras att vi i dagens mjölkproduktion med högavkastande kor utfodrar med proteinkällor som är direkt ätbara för människor. Det kan till exempel vara spannmål, sojamjöl eller ärter och bönor. Å anda sidan är mjölkkornas styrka som idisslare att de kan omvandla lågkvalitativa proteinkällor i grovfoder och biprodukter till högvärdigt protein i mjölk och kött. Därför gjordes en studie av fem olika typer av foderstater för mjölkkor på tre olika avkastningsnivåer.

– Utifrån dessa foderstater producerade korna mer högkvalitativt protein för human konsumtion än de konsumerade, säger Maria Henriksson, växtodlingsrådgivare på Växa Sverige i Halland.

En foderstat hamnade under kvoten producerat mjölkprotein/mänskligt ätbart protein, vilket var den som hade en stor del åkerböna i kraftfodret, och även stor andel soja i koncentratet. Majsfoderstaten låg också på gränsen där det producerade mänskligt ätbara proteinet låg nära det mänskligt ätbara proteinet i foderstaten, på grund av hög andel soja i koncentratet. Man såg också att omvandlingen till högkvalitativt protein för human konsumtion sjönk med ökad mjölkproduktion.

Sett ur ett hållbarhetsperspektiv är det intressant att hålla kvoten över ett, det vill säga att korna bidrar med mer protein för humankonsumtion än vad de äter. Maria Henriksson är en av författarna till studien, som hon medverkade i när hon var tjänstledig för forskarstudier. Undersökningen bygger på de foderstater som hon använde i sina studier kring växthusgaser från svensk mjölkproduktion.