Registrering av klövvård - förutsättning för klövpeng

Att registrera uppgifter vid klövvård i besättningen ger lantbrukaren värdefulla uppgifter för att kunna arbeta med klövhälsan. För de lantbrukare som vill ansöka om klövpeng är registrering av klövhälsa obligatoriskt.

Klövvårdarna har sedan 2012 registrerat klövdata digitalt, i ett program som utvecklats tillsammans med de andra nordiska länderna för att kunna få in data på ett enkelt, snabbt och säkert sätt. De flesta registreringar, cirka 80 procent, görs idag på dator vilket innebär tidsbesparing, effektivisering och kvalitetssäkring av data för alla parter. Scanning av blanketter kommer att fasas ut då det är en dyr hantering. Det branschgemensamma systemet för registrering och behandling av klövdata har utvecklats med hjälp av medel från Jordbruksverket och branschen, men sedan några år finns inte dessa medel längre.

Frågan om hur registreringen ska finansieras har kommit upp till diskussion bland klövvårdare där en del klövvårdare anser att registreringen utgör en del av arbetet med klövvård, medan en del klövvårdare har flaggat för att de inte avser göra registreringen. Svenska klövvårdsföreningen har framfört att de vill ta ut en avgift av Växa Sverige för registreringen till klövdatasystemet.

–Det finns inte längre några branschgemensamma pengar att använda för att hålla systemet rullande, säger Agneta Schultzberg, utvecklingschef för djurhälsa på Växa Sverige. Jordbruksverket tog hänsyn till att det finns ett behov av ersättning för tiden att registrera, när reglerna för klövpengen utformades, och klövvårdarna kan ta ut en avgift av djurägarna för sitt merarbete. Stäm av med din klövvårdare hur de ser på frågan, så att du inte missar att få dina registreringar gjorda.