Styra med nyckeltal ger överblick

Med Styra med nyckeltal kan du få en överblick av flera viktiga parametrar i din besättning. Till exempel hur din besättning ligger till när det gäller mejerileverans, antal mjölkande kor, kalvningar och semineringar under årets olika månader.

Intresset är stort för att använda sina siffror i kokontrollen till att jämföra hur den egna besättningen ligger till jämfört med andra. Men de kan också användas för att se hur den egna besättningens nyckeltal varierar över året. Här nedan ett av de mest populära diagrammen i rådgivningen Styra med nyckeltal.

– Nu finns färska siffror framme för kalenderåret 2016. Så passa på att titta på dina siffror nu, säger Carolina Markey, produktansvarig för Styra med nyckeltal på Växa Sverige.

  • I det översta diagrammet visar de orangea staplarna mejerileveransen, kg mjölk/månad. Pricken i staplarna visar medelavkastningen kg mjölk/mjölkande ko och dag för respektive månad.
  • I nästa diagram visar de grön/gråa staplarna beläggningen i antal kor per månad, där den gröna delen är antal mjölkande kor och den gråa är antal sinkor.
  • De grå/gröna staplarna i den tredje grafen visar antal kalvningar per månad det senaste året samt förväntade antal kalvningar de kommande sex månaderna. Den grå delen visar kalvningar för kor och den gröna delen visar kalvningar för kvigor. Den orangea pricken i grafen visar genomsnittligt antal dagar i mjölk för respektive månad.
  • De grå/blåa staplarna i fjärde diagrammet visar antal seminering fördelat på kor och kvigor. Notera att månaderna är förskjutna så att månaden för seminering ligger under månaden för förväntad kalvning i grafen över.

Länk till en tidigare nyhet om Styra med nyckeltal: ”Hitta de åtgärder som ger mest pengar i plånboken”.

Vi har färska nyckeltal för din gård! Passa på att boka ett rådgivningsbesök redan idag hos din närmsta produktionsrådgivare - Kontakta oss

Här kan du läsa mer om Styra med nyckeltal.

Diagram i Styra med nyckeltal