Följ utvecklingen inför förstaskörden

Den 7 maj börjar vi klippa prognosprover i Halland. Våra vallprognosprover är ett hjälpmedel för att pricka in förstaskörden.

– Det blir nog inte så mycket senare i år, utom kanske där det varit mycket snö, säger Hans Lindberg, produktionsrådgivare i Växa Sverige. Så årets prognosprover drar igång ungefär som förra året.

Prognosprover tillsammans med temperatursummor ger en fingervisning om vallarnas utveckling och är ett hjälpmedel för att välja rätt skördetidpunkt. På vallprognos.se kan du följa både temperatursummor och prognosprover. Detta får vägas ihop med förutsättningarna på den egna gården, till exempel hur tidiga vallfröblandningar man har.

– I mitt område i Bollnäs-trakten har vallarna överlag övervintrat bra. Det har inte varit problem med isbrännor genom att det varit mycket snö. Men det kan vara en del körskador sen i höstas.

I fjol var det en torr vår vilket gav speciella analysvärden. I år finns det mer vatten i marken och kommer lagom varmt väder finns förutsättningar för en bra vallskörd mängdmässigt. Även om det just nu känns som en sen vår så kommer bara rätt förutsättningar kan vallarna snabbt sticka iväg.

Vid tolkning av kurvorna tänk på att när 250 grader i temperatursumma uppnåtts motsvarar detta 10,8 megajoule för timotej, och då bör man vara i full gång med vallskörden. Har man tidigare gräs behöver man också vara på vallen tidigare. Eller om man siktar lite högre och vill upp i 11 till 11,5 megajoule per kilo ts.

– Den som är väldigt intresserad och vill finlira kan komplettera och ta egna prognosprover.

Från att klippningarna drar igång längst i söder i början av maj dröjer det cirka en månad innan det drar ihop sig för att klippa prover längst i norr, vilket brukar vara en bit in i juni. Här kan du läsa mer om prognosprover och här finns en länk till vallprognos.se: Vallprognoser

Arbetar som:
Produktionsrådgivare

Telefon:
010-471 01 15

Mobiltelefon:
070-370 29 86