Förebyggande juverhälsoarbete sprids

För bara några år sedan skrattade världen åt Norden som höll på med selektiv sintidsterapi. Det har ändrats och allt fler länder ser nyttan med att arbeta förebyggande.

Flera heta frågor var uppe på en internationell mastikonferens i Italien i förra veckan. Mastitkonferensen inleddes med ett pass om antibiotika och var mycket uppmuntrande ur svenskt perspektiv. De två huvudtalarna, Scott McDougall från Nya Zeeland och Ynte Schukken från Nederländerna, pratade båda om vikten av att gå över till selektiv sintidsterapi som ett led i att minska användningen av antibiotika. Nya Zeeland på frivillig basis och Nederländerna på grund av en lag som förbjuder så kallad blanket therapy, där alla kor behandlas med antibiotika vid sinläggningen.

Båda länderna har goda erfarenheter av att gå över till selektiv sintidsterapi. I Nya Zeeland har man sedan sex månader tillbaka nya riktlinjer där antibiotikabehandling bara ska övervägas vid bakteriella infektioner med känsliga agens. De försöker främja odling vid klinisk mastit. I nuläget odlas bara en procent av kliniska mastiter i Nya Zeeland. Till skillnad från Sverige som antagligen har de omvända siffrorna. Båda föreläsarna tryckte också på vikten av att arbeta förebyggande.

I Nederländerna har regeringen bestämt att antibiotikaanvändningen till djur ska minska. Och det har de lyckats med! All förebyggande antibiotikaanvändning är förbjuden liksom all användning av de mest kritiskt viktiga antibiotikasorterna, som nyare generationens cefalosporiner (Excenel) och kinoloner (Baytril). För att få använda antibiotika måste djurägaren delta i ett djurhälsoarbete med årliga behandlingsplaner. Efter införandet av selektiv sintidsterapi har behandling av mastit på mjölkande kor minskat och så även celltalet. Troligen på grund av att veterinärer och djurägare varit duktiga på att ersätta antibiotikan med bättre skötselrutiner.

Ylva Persson, Statens veterinärmedicinska anstalt och mastitexpert på Växa Sverige

Arbetar som:
Expert juverhälsa och antibiotikafrågor

Telefon:
018- 67 41 62