Friska kalvar ger glada medarbetare

Friska kalvar gör skillnad både för resultat och trivsel. Hos Svejo lantbruk i Hulterstad, Mjölby i södra Östergötland har man arbetat målmedvetet för friska kalvar under flera år.

Familjerna Carlsson och Jarmland är ansvariga för gården. Koantalet i Hulterstad har varierat mellan 300 och 500, och man har minskat en del det senaste året. I somras byttes mjölkgropen ut mot robotmjölkning, och parallellt med kalvhälsan fokuserar de på en god juverhälsa.

Provtagningen är viktig

Gården har flera års erfarenhet av att arbeta med ViLA, Villkorad läkemedelsanvändning. För deras del innebär det veterinärbesök varje vecka.  

Erfarenheten visar att ju större besättning ju svårare att klara de utmaningar som ett ökat smittryck kan ge på kalvhälsan. Provtagning är en viktig del för att välja rätt åtgärder. I Hulterstad har cryptosporidier givit upphov till kalvdiarréer, och det är en vanlig smitta som inte är så lätt att bli av med. Mats Carlsson berättar:  

- Vi har jobbat mycket med våra rutiner för kalvskötsel, och det har gjort stor skillnad. Man kan aldrig känna sig färdig med ett sådant arbete, och det handlar om att få samma rutiner att fungera alla dagar. Men det är härligt när det fungerar och alla kalvar mår bra.

Emelie Jarmland, Svejo lantbruk och Therese de Haan, Växa.Emelie Jarmland, Svejo lantbruk och Therese de Haan, Växa.

Samarbete kring hälsoläge

Växas veterinär Therese de Haan är ansvarig för gårdens förebyggande hälsoarbete och deras anslutning till ViLA, Villkorad läkemedelsanvändning. Hon berättar:

- Att lära känna varandra, gårdens personal och veterinär, och att tillsammans göra en analys av nuläge och det man vill förbättra, lägger en grund för att lyfta kalvhälsan eller andra djurhälsoområden. Vi har tillgång till många verktyg inom Kalvlyftet och gårdsanpassar vad vi använder.

- En nyhet, som känns väldigt rolig att kunna erbjuda, är ultraljud av lungor om man misstänker lunginflammation. Just på den här gården har det inte varit aktuellt, men det kan vara värt att prova framåt. Undersökningen går snabbt och ger viktig information som vi tidigare har saknat, säger Therese.

Uppföljning gör skillnad

Ofta behövs analyser för att identifiera smittämnen, både för diarréer och för luftvägsinfektioner, men också en helhetsblick på rutiner och kalvarnas miljö är viktiga för att komma vidare. Att följa upp och ha ett bollplank i form av en kunnig besättningsveterinär kan göra stor skillnad. Ibland kan det också vara värdefullt att koppla in andra kompetenser, som kan bidra till en fördjupad rådgivning. Mats summerar:

- Att lyfta kalvhälsan ger snabbt synliga resultat i kalvstallet. Även personalen mår bra av att arbeta med friska kalvar som växer bra, och i förlängningen har de grunden för att bli starka kor som producerar bra.

Emelie Jarmland, Svejo lantbruk
Emelie Jarmland, Svejo lantbruk