Maximera betet och kalvarnas tillväxt

Planera betesdriften för ko med kalv redan nu. Då ökar chansen till ett maximalt utnyttjat bete.

Vilka djur ska gå på vilka beten och när

Avgör först hur många djur som är optimalt för dina olika betesmarker. Bestäm tidigt hur länge avelstjurarna ska gå med korna, och när det är tänkt att avvänja kalvarna. Kalvarnas ålder vid betessläpp har betydelse för betesplaneringen.

Kalvar över fyra månaders ålder behöver ett spätt och gärna bladrikt bete för att inte tappa i tillväxt. Vid den åldern ökar kalvens näringsbehov samtidigt som kons avkastning minskar. För tjurkalvar av tung köttras är det extra viktigt att inte bromsa tillväxten. Från fyra månader och uppåt har de tyngre köttrastjurkalvarna störst kapacitet att växa. 

Riktlinjer för antal dikor med kalv per hektar

Tabellen ger en fingervisning om hur många kor med kalvar du kan räkna per hektar.  

Betestyp Säsong Antal kor
Åkermarksbete försommar 3
Åkermarksbete sensommar 1,5
Naturbete försommar 1,5
Naturbete sensommar 0,75

Exakt tidpunkt för betessläpp kan vara svår att avgöra i förtid. Ett tips är att släppa djuren tidigt innan betet har vuxit för högt, och tillskottsutfodra vid behov. Tumregeln är att djuren ska vara ute på betet så fort marken är så torr att den inte trampas sönder. Små fållor där djuren flyttas ofta ökar betesutnyttjandet och minskar risken för att bete förväxer. Merjobbet med att stängsla kan alltså vägas upp av en bättre tillväxt på djuren. 

Separera kvig- och tjurkalvar i tid

Senast vid fem månaders ålder är det viktigt att skilja kvig- och tjurkalvarna åt. Plocka även bort avelstjuren för att inte riskera betäckning av kvigkalvarna. Om du redan från början har möjlighet att separera kor med kvigkalvar och kor med tjurkalvar, slipper du tänka på det.

Tidig dräktighetsundersökning

Cirka 50 - 60 dagar efter att avelstjuren har släppts, är det bra att göra en dräktighetskoll. Genom att dräktighetsundersöka en del av korna, får du svar på om han gjort sitt jobb.  

Arbetar som:
Produktionsrådgivare

Telefon:
010-471 03 08

Mobiltelefon:
070-833 00 66