Metoder för lugn och säker djurhantering

Under webbinariet Stress-free Stockmanship med Joep Driessen, CowSignals, presenterades en metod för att flytta, skilja ut och lasta djur på ett lugnt och säkert sätt.

Mindre stress för djuren - säkrare för människorna

Metoden, som kallas Low Stress Stockhandling, har utvecklats av Bud Williams i USA och går ut på att arbeta konsekvent och tydligt med djuren. Grunden är en teknik som baseras på en förståelse av djurens naturliga beteende.

Genom att använda ditt kroppsspråk på rätt sätt, vara i rätt position i förhållande till djuren och se till att inte sätta för mycket press på dem kan förflyttningar ske lugnt och säkert.

Grindar

Under webbinariet diskuterades grindar som hjälpmedel. Grindar kan definitivt ha sin plats i förflyttning av djur både genom att hålla djuren på plats och som en säkerhet för människorna. Grindar kan hjälpa till att hålla djuren under kontroll, men det är ändå viktigt att djuren drivs varsamt.

Om människorna kommer för långt in i djurens flyktzon och djuren inte kan backa ur i en mindre inhägnad, kan det sätta så mycket press på känsliga djur att de bara cirklar runt. Så placera dig rätt, håll avstånd till djuren och se till att du har en reträtt. Särskilt när det gäller nykalvade kor och alla typer av tjurar som måste hanteras med den största respekt. 

Metoder för lastning av djur

Film - Smart lastning av djur
Film - Att lasta djur ensam
Film - Störningar kan försvåra lastning

Fler filmer om hur du kan använda metoden Low Stress Stock Handling för att flytta, skilja ut och lasta djur, finns samlade på YouTube. Filmerna har tagits fram med stöd av landsbygdsprogrammet.
Se samlade tips om lugn och säker djurhantering på YouTube

Projekt finansierade med stöd från landsbygdsprogrammetInom projektet Säkert Lantbruk, kommer bland annat filmer om hantering av tjurar att tas fram. Projektets mål är att är att öka riskmedvetenheten hos samtliga som arbetar på gårdarna, och på så vis minska förekomsten av olyckor inom lantbruken.
Mer om projektet Säkert Lantbruk

Arbetar som:
Expert djurvälfärd, Kunskap & utveckling

Telefon:
010-471 06 68