Svenskt i jämförelse med resten av världen

ICAR som är certifieringsorganet för Kokontrollen® publicerar nu en ny webbsida med statistik från alla sina medlemsländer.

Hur står sig den svenska produktionen?

Nu kan du enkelt jämföra mjölkproduktionen och få den presenterad i både tabeller och diagram. En del länder har även valt att publicera fertilitetsdata och uppgifter per ras. Och om du vill kan du spara din tabell och ladda ner den som en excelfil. Kolla in och jämför exempelvis:

  • antal mjölkkor
  • antal kor per gård
  • mjölkavkastning per ko
  • genomsnittlig fett och proteinavkastning.

Här hittar du den samlade statistiken från ICAR

Den här bilden visar ett urval av de nordiska länderna och de ko-rika länderna Tyskland och Irland. Sverige ligger som god tvåa efter Danmark. Estlands mjölkproduktion har ju som bekant ökat och intensifierats under de senaste åren vilket illustreras tydligt.

Linjediagram