God juverhälsa premieras

Vikten av ett långsiktigt juverhälsoarbete uppmärksammas med ett pris för de gårdar som har kor med god juverhälsa över tid. En av de första pristagarna blev Gerete i Follingbo!

Ett glas per besättning och år

Besättningar där det beräknade tankmjölkcelltalet ligger under 150 000, minst sex månader i rad, belönas med ett unikt mjölkglas. Förutom ett långsiktigt arbete som bidrar till ökad lönsamhet och bättre djurhälsa, finns också chansen att få en fin samling glas att dricka mjölk ur.

ida-niclas-lindberg.jpg

Glaset - ett kvitto på god djurhälsa 

De glada mottagarna av glaset heter Ida och Niclas Lindberg. Sedan 3 år tillbaka driver de gården Gerete i Follingbo med 55 årskor. Under perioden mars - september hade de ett medelcelltal på 70. Deras bästa tips är kontinuerlig uppföljning av kor efter provmjölkning, och att hålla på mjölkningsordningen för att minska smittspridningen bland korna. 

Minskade kostnader, färre störningar och ökad produktion

Juverhälsan är en av de viktigaste parametrarna för lönsamhet och djurhälsa. För dig som aktivt vill jobba med att förbättra juverhälsan på din gård finns flera verktyg att välja på. I celltalsakuten matar du enkelt in dina egna siffror, då kan du se hur mycket du tjänar på att sänka celltalet per ko och kg mjölk årligen. En bra juverhälsa ger inte bara minskade kostnader. Det ger även färre störningar som bidrar till en ökad produktion.

Celltalsakuten

Celltal och juverhälsa

Vill du också komma igång med ett strategiskt juverhälsoarbete?
Prata med din djurhälsoveterinär redan idag.

mjolkglas.jpg