Styrning och rutiner

Celltal och juverhälsa

Celltal och juverhälsa

En frisk ko har ett celltal på under 150 000 celler/ml på juvernivå. Ligger celltalet högre är det oftast ett tecken på mastit, en juverinflammation.

Juverinflammationer orsakas oftast av bakterier

Inflammationen kan vara klinisk och ge kliniska symtom som feber och svullet och ömt juver. Eller subklinisk där inga symtom syns på kon, men mjölken är lindrigt till kraftigt förändrad vid analys av till exempel celltal.

Juverinflammation är den vanligaste orsaken till antibiotikabehandling hos mjölkkor. Det kan leda till nedsatt djurvälfärd, stora ekonomiska förluster på grund av kasserad mjölk, försämrad mjölkkvalitet, nedsatt mjölkproduktion, behandlingskostnader och eventuellt utslagning av kon. Detta leder också till högre klimatavtryck per kg mjölk.

En ko som haft juverinflammation har ofta nedsatt produktion under en lång period efter behandling, och har dessutom stor risk för återfall. Kon är extra känslig för mastit vid tiden runt kalvning.

Så här lyckas du   

 • Bra mjölkningsrutiner förankrade hos alla som mjölkar;
  bland annat goda rengöringsrutiner, totalt 60–90 sekunder förstimulering och spendoppning efter avslutad mjölkning, samt en väl fungerande mjölkningsanläggning.
  Testa med VaDia - Mjölkningsstudie
  Film om mjölkningsrutiner på flera språk

 • Ha en genomtänkt sintidsbehandlingsstrategi för kor med höga celltal.
  Sinläggning och juverhälsa på juverportalen.se
 • Behandla akuta kliniska mastiter i tid.
 • Gruppera kor efter juverhälsa vid tiden runt kalvning.
 • Håll kroniska smittbärare i egen grupp eller slå ut dem så att de friska korna skyddas.
 • Se till att det är rent och torrt där kor står, går, äter och ligger - gäller även kvigor och sinkor, samt att liggbåsen är lagom stora och har hög kokomfort.
 • Säkra en god energibalans och mineralförsörjning, med hjälp av sinmineraler, vid perioden kring kalvning.
 • Använd standardrutiner kring mjölkning, robotmjölkning, sinläggning och skötsel efter kalvning.
  Standardrutiner
 • Skapa rutiner som stärker förstakalvarnas juverhälsa för besättningens framtid.
  Dräktiga kvigor och juverhälsa på juverportalen.se

Vanliga misstag

 • Juverhälsan kontrolleras inte regelbundet.
 • Kor med tecken på klinisk mastit får gå med friska kor.
 • Felaktiga eller inkonsekventa mjölkningsrutiner.
 • Kalvning sker i gruppkalvningsbox, kroniskt infekterade kor kalvar i samma box som friska kor.
 • Korna få stå mer än två dygn i kalvningsboxen efter kalvning.
 • Ingen tillvänjningsutfodring innan kalvning, och brist på kontroll av mineral- och vitaminstatus. Detta är särskilt vanligt för djur som går på bete där sinmineraler saknas.

Djurhälsoveterinärerna kan hjälpa dig med ett strategiskt juverhälsoarbete. Med verktyget Juverhälsa på nätet kan du själv, eller tillsammans med din veterinär, analysera besättningens juverhälsa.
Få en samlad bild med Juverhälsa på nätet