Styrning och rutiner

Fruktsamhetsstörningar

Fruktsamhetsstörningar

Kornas fruktsamhet har mycket stor inverkan på hela besättningens resurseffektivitet och djurförsörjning.

Olika fruktsamhetsstörningar är vanligt förekommande. Nedsatt fruktsamhet är en av de vanligaste utslagningsorsakerna. 

Värmestress är en vanlig orsak till nedsatt fruktsamhet. Det finns också andra orsaker som infektionssjukdomar av olika slag, metaboliska problem, dåligt anpassad foderstat, och generellt nedsatt hälsa, inklusive klövhälsa, hos korna. God hälsa och bra tillväxt hos kalven är grundläggande för en fungerande fruktsamhet senare i djurets liv.

Så lyckas du

 • Optimera kons miljö och utfodring så att hennes behov tillfredsställs och så att hon har möjlighet att utföra normala brunstbeteenden.
 • Ha regelbunden fruktsamhetsservice som rutin i besättningen för dräktighetsundersökning och tidig identifiering av störningar.
 • Bra seminteknik.
 • Goda kalvningsrutiner.
 • Undvik negativ påverkan av värmestress. Förebyggande åtgärder och hur du kan minimera risken för värmestress finns på vxa.se/varmestress.
  Värmestress
 • Använd aktivitetsmätare för att övervaka brunster.
 • Håll koll på foderstatens näringsinnehåll och energibalans genom övervakning av urea-värden och BHB från Kokontrollen.
 • Använd standardrutiner kring fruktsamhet, kalvning och skötsel efter kalvning.
  Standardrutiner

Vanliga misstag

 • Sen upptäckt av fertilitetsstörningar.
 • Otillräcklig brunstpassning.
 • Otillräcklig skötsel och utfodring vid tiden runt kalvning då kon är extra känslig.
 • Hala golv som leder till minskat brunstbeteende.
 • Energi- eller mineralbrist i foderstaten.

Kontakta en djurhälsoveterinär eller fruktsamhetsrådgivare för att se över rutiner och fruktsamhetsmått i besättningen.

Kontakta oss