Styrning och rutiner

Dödlighet

Dödlighet

Djur som självdör eller måste avlivas på gården påverkar gårdens hållbarhet negativt. Både direkt och indirekt.

Direkt, då djuret inte kan nyttjas i produktionen och för att senare skickas till slakt och bli livsmedel. Djuren har dess förutom ofta genomgått medicinska behandlingar, till exempel med antibiotika.

Att djur självdör eller behöver avlivas innebär också stora ekonomiska förluster. Ofrivillig utslagning, hög andel kor som inte kan gå till normalslakt och hög dödlighet hos kalv/ungdjur, är tecken på att djurhållningen inte fungerar optimalt.  

Så här lyckas du  

  • Se övriga punkter om djurhälsa och olika sjukdomstillstånd, beroende på hur hälsoläget ser ut i besättningen, exempelvis är klöv- och benproblem en vanlig orsak till att vuxna djur behöver avlivas på gården.
  • Följ besättningens siffror gällande dödlighet och ofrivilliga utslagningar, och jämför med andra besättningar genom Signaler Djurvälfärd™.
  • Se över utrymmen för djuren, beläggningsgrad, liggplatsutformning, underlag, gångar och så vidare.
  • Anpassad balanserad utfodring, speciellt vid övergångsperioderna.
  • Snabb åtgärd vid tecken på ohälsa, hältor eller skador.
  • Hygien, särskilt viktigt hos kalvar och i kalvningsboxar.

Vilka åtgärder som kan vara aktuella beror på hur djurhälsoläget ser ut. En djurhälsoveterinär kan ta ett helhetsgrepp och upptäcka vilka potentiella förbättringsområden som finns på gården.