Styrning och rutiner

Djurhälsa och smittskydd

Djurhälsa och smittskydd

God djurhälsa är en förutsättning för god djurvälfärd och hög avkastning, vilket i sin tur leder till ett lägre klimatavtryck per kg mjölk.

Friska djur ger också minskad användning av antibiotika, mindre kasserad mjölk, bättre fruktsamhet, färre utslagningar och därmed bättre ekonomi. I Sverige har vi en generell god djurhälsa, men det finns smittsamma sjukdomar som kan spridas mellan olika besättningar. Flera av dessa sjukdomar har en direkt påverkan på mjölkavkastning och djurvälfärd och kan ge långvariga problem om de tar sig in i en tidigare fri besättning.

Smittspridning mellan besättningar kan till exempel ske genom inköp av djur eller genom besökare. Att ha en uppdaterad plan för hur besökare, inklusive veterinärer och rådgivare, hanteras och för hur inköpta eller misstänkt smittsamma djur ska hanteras lönar sig i längden!  

Så här lyckas du

 • Gå med i aktuella smittskyddsprogram, till exempel Smittsäkrad besättning och anslut besättningen till provtagningsabonnemanget FriskKo.
 • Undvik inköp av djur och vid eventuella inköp: köp främst djur från närområdet.
  Tio tips vid djurhandel
 • Använd Gröna listan, kontrollera i klövhälsorapporten att besättningen är konstaterat fri från digital dermatit, smittsamt klöveksem, och se till att de nya djuren kan hållas isolerade den första perioden på gården.
  Gröna listan
 • Ha en egen besöksingång och tydliga rutiner för besökare till gården.
 • Ha god övervakning av djurhälsan så att störningar upptäcks i ett tidigt skede, till exempel med hjälp av Kokontrollen eller genom egna observationer som dokumenteras och följs upp.
 • Ha goda rutiner för daglig och årlig rengöring i stallet så att det är torrt och rent där djuren ligger, går, står och äter.
 • Isolera sjuka djur och undvik att sätta in nya kalvar där det gått sjuka eller smittade djur. Om möjligt, gruppera kor efter juverhälsa.

Vanliga misstag

 • Inköp av djur och bristande rutiner för isolering av dessa vid ankomst till gården.
 • Avsaknad av rutiner för besökare och isolering av nyinköpta eller sjuka djur.
 • Ingen övervakning/dokumentering görs kontinuerligt och rutinmässigt av djurens hälsa.