Styrning och rutiner

Klövhälsa och hälta

Klövhälsa och hälta

Klövhälsoproblem och hälta är vanligt förekommande. Det har stor negativ inverkan på djurets välfärd då många klöv- och benåkommor är smärtsamma.

Vid klövhälsoproblem rör sig djuret mindre vilket påverkar foderintaget negativt. Det medför i sin tur att drabbade djur mjölkar mindre.

Hälta och hasskador ses ofta tillsammans. Det brukar vara en indikation på att stallets rengöring och inredning inte fungerar optimalt. Klövhälsoproblem har också en direkt effekt på fertilitet och utslagning av kor och har negativ effekt på gårdens hållbarhet.

Så här lyckas du

 • Regelbunden klövverkning - minst 2 gånger/år, och strategisk klövverkning - vid sinläggning och 1-3 månader efter kalvning, samt åtgärd av kor med akuta problem däremellan.
 • Se till att golven kan hålla god hygienisk miljö och att golven inte är hala.
 • Undvik inköp av djur som riskerar att bära på smittsamma klövsjukdomar som exempelvis digital dermatit, genom att titta på den säljande besättningens klövhälsorapport - Klövhälsa på nätet.
 • Använd ordentligt med strömedel på liggytan efter rengöring.
 • Använd klövbad om smittsamma klövsjukdomar finns i besättningen.
 • Följ besättningens statistik för klövhälsa och jämför med andra besättningar genom Klövhälsa på nätet eller Signaler Djurvälfärd™.
 • Använd instruktionerna för åtgärder som passar vid olika typer av skador, och hur du går till väga om du behöver bandagera eller klossa.
  Instruktioner - Klöv

Vanliga misstag

 • Att bli hemmablind. Det är lätt att missa lindrigt halta kor och hasskador om de är vanligt förekommande.
 • Golvens slitage sker gradvis och det är lätt att bli hemmablind även här.
 • Dåligt dränerade drivgångar och underlag vid vattenkar under betesdrift.