Kostnadseffektivt med optimerad foderstat

I tider med ökade kostnader gäller det minimera svinn och spill. Överutfodring är alltid en onödig kostnad och just nu en oerhört dyr sådan.

Se över foderstaten - här finns mycket pengar att spara

Foder med rätt kvalitet och i rätt mängd till rätt djur ligger till grund för god lönsamhet. En optimerad foderstat utgår från kornas behov och inkluderar avkastning, ras, vikt, tillväxt, laktationsstadium och dräktighet. Foderstaten beräknas utifrån behoven och tillgängligt foder, tillsammans med uppgifter om ekonomi, produktion, djurhälsa och miljöbelastning.

Grovfoder - A och O

Ett bra grovfoder kan kompletteras med andra fodermedel som exempelvis spannmål, åkerböna, färdigfoder, proteinfoder och koncentrat. Länge har det funnits en strävan efter att ha en hög andel egenproducerat grovfoder av hög kvalitet. Det är en värdefull konkonkurrensfördel som säkrar gårdens fodertillgång, eftersom det minskar behovet av inköpt kraftfoder. Och det kraftfoder som köps in kan istället används till rätt kor, som till de högproducerade djuren. Det är en sparsam affär.

Fodertipset.se – en handelsplats för foderaffärer

På fodertipset.se kan du köpa och sälja foder direkt från andra lantbrukare. Webbplatsen togs fram i samband med torkan 2018 och är ett samarbete mellan Ekologiska Lantbrukarna, KRAV, LRF och Växa. En ökad mellangårdshandel minskar sårbarheten på gårdsnivå och främjar samarbeten mellan lantbrukare. Lantbruksföretagen lägger enkelt upp egna annonser och till vilket pris det saluförs. Här finns allt från hösilage till höstvete och ärter. Och den som letar efter något kan visa sitt intresse genom att lägga upp en köpannons. Annonserna går att sortera utifrån ort, pris, gröda och mängd.

Bättre planering med foderanalyser

Oavsett som du producerar eget foder eller köper in – komplettera med foderanalyser. Foderanalyser visar fodrets kvalitet och ger värdefull information både till säljare och köpare. Ett analyserat foder ger den mest lönsamma foderstaten och vetskap om optimal utfodring av djuren. Med en foderanalys blir det lättare att veta vilka foderpartier som passar till olika djurgrupper. På så sätt kan du minska risken för över- eller underutfodring vilket är bra ur klimatsynpunkt.

Intresserad?

Om du vill veta mer om foderplanering eller diskutera din foderstat - hör av dig till oss!