Analysera mera – optimera foderstaten

Genom att analysera ditt hemmaproducerade foder lägger du en bra grund för att kunna optimera djurens foderstat, både ur näringsmässig och ekonomisk synvinkel.

Foderanalyserna gör att du kan minimera foderkostnaderna, fördela fodret rätt till olika grupper av djur samt kompletta med rätt kraftfodret och mineral. Med en första provtagning på grönmassan kan du lägga upp en grov plan för foderåret. Grönmasseprov kan också vara aktuellt om du har rundbalar från många små skiften och det är svårt att få ett representativt prov utan att borra i nästan alla balar.

Provta det färdiga ensilaget

För att även få svar på mängden syror och ammoniumkväve så behövs prov på det färdiga ensilaget. Provet tas då när ensilageprocessen är klar, alltså minst fyra till sex veckor efter täckning.

Har du egen spannmål, åkerbönor eller något annat så är det viktigt att analysera även detta för att foderstaten skall bli så bra som möjligt.

Du hittar följesedlar och rådgivning hos oss

Vill du ha hjälp med att borra i din silo eller dina rundbalar så kontaktar du din rådgivare eller din driftplats så bokar vi en tid. Analyssvaren kan du sedan hitta på Min sida och vi hjälper dig gärna att tolka analyssvaren.

På våra driftplatser finns följesedlar för foderprover och portofria svarskuvert till foderlabbet. Kontakta din rådgivare eller driftplats för att få provpåsar, kuvert och följesedlar. Du kan också skriva ut följesedeln.