alt-text

Få bättre koll på nykalvade kors energiförsörjning

En efterfrågad förbättring finns nu i MinGård®. I Provmjölkningsrapporten kan du nu se individuella BHB-värden på alla kor dag 5-50 efter kalvning.

Tillsammans med besättningsöversikten och den historiska översikten får du mer information om hur väl dina kor klarar omställningen i perioden runt kalvning och i tidig laktation.

Energiförsörjning kring kalvning - BHB och Provmjölkningsrapporten på MinGård® är praktiska verktyg för dig som vill säkerställa att foderstater och djurhållning funkar fint och att dina nykalvade kor håller sig friska och mjölkar bra. 

Läs mer om energiomsättning, BHB och var du hittar dina resultat här!