Koll på mjölkleverans och djurflöde

I MinGård® kan du se hur mjölkleveransen ser ut och få indikationer på hur du kan utnyttja stallet optimalt för att skapa en jämnare arbetsbelastning.

Leverans till mejeriet

Diagrammet, som finns under besättningsöversikten, visar de senaste 12 och föregående 12 månaders leverans till mejeriet. Du kan välja hur mycket information diagrammet ska visa. Klicka på förklaringarna nedanför diagrammet för att tända och släcka respektive parameter.

mjolkproduktion.png

Jämnt djurflöde med stabilt inflöde av kalvningar

Besättningsöversikten innehåller också historik och kommande kalvningar. Om du redan har en jämn inkalvning, kan du se hur stor andel av kalvningarna som är kvigor och äldre kor. Där kan det finnas potential till att öka jämnheten.

forvantade-kalvningar.png

Att få till semineringarna på kvigorna under sommaren brukar vara knepigt för många. De som lyckas är ute i god tid och har en plan för var respektive djur ska befinna sig under betessäsongen. Ett sätt kan vara att hålla semineringskvigorna tillsammans med korna under betessäsongen. Det underlättar brunstpassning och semin, samtidigt som kvigorna får en period av inskolning i robotgruppen.

Har du utmaningar på din gård eller vill lyckas ännu bättre - välkommen att höra av dig till robotspecialisterna.

Kontakta oss