Dags att summera året i en växtnäringsbalans

Växtnäringsbalansen är ett viktigt verktyg för att optimera växtnäringsanvändningen och ett steg i rätt riktning för att för att bedriva en lönsam och hållbar odling.

Nu när skörd och höstsådd är avklarade är det en bra tidpunkt att summera året och se över växtnäringsbalansen på åkrarna. Växtnäringsbalansen är ett viktigt verktyg för att optimera växtnäringsanvändningen och bidra till en mer hållbar och effektiv odling.

Genom att analysera markens och grödornas behov kan du som lantbrukare anpassa gödslingen både ekonomiskt och miljömässigt. Att ha koll på växtnäringsbalansen är därför ett steg i rätt riktning för att bedriva en lönsam och hållbar odling.

Läs mer vad en växtnäringsbalans är 

Krav på balans vart tredje år

För ekoproducenter är det ett krav att göra en växtnäringsbalans var tredje år. Ersättning för precisionsjordbruk är en ersättning som kan sökas för din jordbruksverksamhet inom ett nitratkänsligt område. Ersättningen syftar till att anpassa gödslingen till grödans behov och minska risken för utlakning av näring och växtskyddsmedel i vattenmiljön.

För att få ersättning måste villkor och grundvillkor följas, såsom att ha en växtodlingsplan, att en växtnäringsbalans gör var tredje år och en markkartering, samt ha bevuxna zoner runt dräneringsbrunnar. Ersättningen kan sökas via e-tjänsten SAM Internet.

Mer om ersättningen hos Jordbruksverket 

Kostnadsfritt genom Greppa Näringen

Genom att vara medlem i Greppa får du dessutom möjligheten att ta del av kostnadsfri växtnäringsbalans. Greppa Näringen är ett samarbetsprojekt som arbetar för en hållbar och effektiv växtnäringsanvändning. Genom Greppa kan du få hjälp av rådgivare i alla län för att göra växtnäringsbalansen på din gård. Rådgivningen är kostnadsfri och finns tillgängligt i hela landet.

Kontakta Greppa Näringen och få kostnadsfri växtnäringsbalans för att säkerställa att näringstillförseln till dina grödor är optimal, och att din odling är både ekonomiskt och miljömässigt hållbar.