Styrning och rutiner

Växtnäringsbalans

Växtnäringsbalans

En växtnäringsbalans visar skillnaden mellan tillförd och bortförd växtnäring på gården och kan visa på både underskott och överskott av växtnäring.

Växtnäringsbalansen tar hänsyn till faktorer som gårdens insatsmedel, kvävenedfall, kvävefixering och leveranser från gården. Med en bra växtnäringsbalans har du chans att hitta slöserier på gården.

Så här lyckas du

 • Gör växtnäringsbalans tillsammans med en rådgivare.
 • Gör växtnäringsbalans inom Greppa Näringen, antingen med rådgivare eller på www.greppa.nu.
  greppa.nu
 • Justera gödselgivor och eventuell kalkning efter resultaten från växtnäringsbalansen.
 • Ta hjälp med att tolka växtnäringsbalansen.
 • Ta del av Jordbruksverkets rekommendationer för gödsling och kalkning.
  Jordbruksverkets rekommendationer 2023

Vanliga misstag

 • Alla insatser eller leveranser tas inte med i balansen.
 • Över eller underskattad mängd klöver i vallen vilket påverkar fixerat kväve.  

Målvärdena för över- eller underskott av växtnäringsämnena i växtnäringsbalansen beror på vilken produktion och vilken markklass du har. Resultaten från balansen behöver tolkas, och det kan du få hjälp med av en rådgivare inom Greppa Näringen. En rådgivare kan hjälpa till att se om värdena är orimliga på något sätt, vilket indikerar att något är fel i själva beräkningen.

Utvärdering

  Mål Larm
N - Överskott kväve Beror på produktion  
P - Överskott fosfor Jämvikt + 5 kg/ha
K - Överskott kalium Beror på produktion  
     

Kontakta en växtodlingsrådgivare eller hållbarhetsrådgivare.