Styrning och rutiner

Flytgödselspridning

Flytgödselspridning

Tidpunkt och förhållande vid flytgödselspridning är avgörande för hur mycket av kvävet som kommer att vara tillgängligt för grödan och hur mycket som avgår som ammoniak.

Kväveeffektivitet är ett mått på hur mycket kväve grödan tar upp och hur mycket som går förlorat. Om kvävet utnyttjas väl av grödan blir kväveeffektiviteten hög. Hög kväveeffektivitet ger både ökad lönsamhet och minskar risken för övergödning och utsläpp av växthusgaser.

Om din mark tillåter att du använder myllningsaggregat är detta bra ur kväveeffektivitet, annars är släpslang ett bra alternativ.

Så här lyckas du

 • Sprid flytgödseln vid gynnsamma väderförhållanden.
 • Rör om flytgödsel ordentligt innan spridning för att få jämnt näringsinnehåll.
 • Bruka ner gödseln så snart du kan om du sprider på obevuxen mark.
 • Använd bra teknik vid flytgödselspridning.
 • Sprid gärna gödsel innan ett fint regn.
 • Ha tillräcklig lagringskapacitet så du kan sprida vid rätt tillfälle.
 • Ta del av Jordbruksverkets rekommendationer för gödsling och kalkning.
  Jordbruksverkets rekommendationer 2023

Vanliga misstag

 • Du hinner inte med nedbrukning inom 4 timmar, vilket är lagkrav i känsliga områden.
 • Spridningen blir ojämn då gödseln inte är riktigt omrörd.
 • Spridningen sker även om vädret inte är optimalt.

Utvärdering

Förhållanden Mål Larm
Temperatur Svalt Varmt
Sol/moln Molnigt Strålande solsken
Nedbrukningshastighet Inom 4 timmar  
     
  Mål OK Larm
Spridningsteknik Myllning, om det är möjligt på din mark Släpslang Bredspridning
       

Kontakta en växtodlingsrådgivare eller hållbarhetsrådgivare.