Styrning och rutiner

Optimera användning av mineralgödsel

Optimera användning av mineralgödsel

Utsläppen av växthusgaser för tillverkning av mineralgödsel är höga men varierar mellan olika fabriker där de främsta utsläppen sker.

Gödsel som är tillverkad med bästa miljömässiga tillgängliga teknik kallas för BAT och innebär lägre utsläpp av växthusgaser från produktionen. Det sker även en del utsläpp vid spridningen av mineralgödseln. Genom att minska användningen av mineralgödsel är det möjligt att minska sitt klimatavtryck.  

Så här lyckas du

 • Välj BAT-gödselmedel.
 • Fråga försäljaren var och hur mineralgödseln är producerad.
 • Markkartera.
 • Ha en uppdaterad växtodlingsplan.
 • Sprid gödseln vid gynnsamma väderförhållanden.
 • Använd rätt sorts gödsel efter behov och skörd.
 • Ha rätt inställningar på mineralgödselspridare.
 • Analysera stallgödseln och utnyttja den först.
 • Ta del av Jordbruksverkets rekommendationer för gödsling och kalkning.
  Jordbruksverkets rekommendationer 2023

Vanliga misstag

 • Inte fråga om gödseln är BAT.
 • Gödsla för mer än vad grödan kan ta upp.
 • Välja fel sorts gödsel till fel gröda och förutsättningar.
 • Gödsla för högre skördar än de verkliga skördarna.
 • Inte ta hänsyn till kvävefixerande växter och förfruktseffekt.

Exempel på riktgivor för kvävegödsling Kg N/ ha
Blandvall, 20% klöver
Tre skördar
Skörd 7 ton/ha
120
Höstvete foder
Norra Götaland & Svealand
Skörd 7 ton/ha
155
Korn foder
Norra Götaland & Svealand
Skörd 7 ton/ha
120
   

Kontakta en växtodlingsrådgivare eller hållbarhetsrådgivare.