Styrning och rutiner

Gödselstrategi

Gödselstrategi

För att lyckas få en hög skörd med bra kvalitet på låg insats bör gödslingen anpassas efter grödans behov, skördepotential, förhållanden på det enskilda fältet och årsmån.

Lyckas du med en hög skörd på en låg insats minskar gårdens klimatavtryck och lönsamheten ökar.

Effektiv gödsling och noggrann planerad gödselstrategi minskar risken för övergödning och utsläpp av växthusgaser. Gödslar du vid rätt tidpunkt och vid rätt väderförhållanden minskar dessutom risken för ammoniak- och lustgasavgång.

Så här lyckas du

 • Markkartera regelbundet.
 • Gör växtodlingsplan.
 • Gör växtnäringsbalans.
 • Ta stallgödselanalys.
 • Anlägg nollrutor.
 • Anpassa givor efter förfrukt och markens mineralisering.
 • Anpassa givan och tidpunkt för spridning efter väder.
 • Ta del av Jordbruksverkets rekommendationer för gödsling och kalkning.
  Jordbruksverkets rekommendationer 2024

Vanliga misstag

 • Nollrutan är inte utmärkt, så den gödslas av misstag vid andragivan.
    

Utvärdering

  Mål OK Larm
Markkartera regelbundet Vart 7:e år Vart 10:e år Mer än 15 år
Gör växtodlingsplan Varje år   Aldrig
Gör växtnäringsbalans Vart 3:e år Vart 5:e år Aldrig
Analysera stallgödseln Varje år Vart 5:e år Aldrig
Anlägg nollrutor 3*3 m ogödslad yta på intressanta fält    
       

Kontakta en växtodlingsrådgivare eller hållbarhetsrådgivare.