Styrning och rutiner

Mylla ner stallgödsel

Mylla ner stallgödsel

Myllning av stallgödsel gör att mer kväve kan tas upp av grödan vilket innebär att kväveeffektiviteten ökar.

En annan fördel med myllning är att risken för ammoniakavgång och kväveförluster i samband med spridningen minskar. Myllas gödseln ner kan det alltså ge både ekonomiska och miljömässiga vinster i form av bättre hygienisk kvalitet i grovfodret och bättre näringsutnyttjande.

Så här lyckas du

  • Sprid gödseln med myllningsaggregat.
  • Räkna på om det är värt att leja in gödselspridning av någon med myllningsaggregat.
  • Ta del av Jordbruksverkets rekommendationer för gödsling och kalkning.
    Jordbruksverkets rekommendationer 2023

Vanliga utmaningar

  • Marken passar inte för myllningsaggregat på grund av stenar eller annat.
  • Det saknas tillgång till myllningsaggregat i närområdet.

Utvärdering

  Mål OK Larm
Spridningsteknik Myllning, om det är möjligt på din mark Släpslang Bredspridning
       

Kontakta en växtodlingsrådgivare eller hållbarhetsrådgivare.