Optimera produktionen

ViLA-kurs för veterinärer

ViLA-kurs för veterinärer

Den här kursen ger dig behörighet att jobba med ViLA i mjölkbesättningar, förutsatt att du genomgått utbildning i strategiskt förebyggande djurhälsoarbete.

ViLA-behörighet

För att jobba som veterinär i ViLA-mjölkbesättningar krävs dokumenterad utbildning på totalt 20 timmar i villkorad läkemedelsanvändning och strategiskt förebyggande djurhälsoarbete.

ViLA-kurs för veterinärer kostar 3000 kronor. Kursen genomförs digitalt och kan påbörjas när som helst under året. Efter genomgången kurs och deltagande i en timmes diskussionsträff online, får du ett intyg på 5 timmars utbildning i villkorad läkemedelsanvändning. 

Diskussionsträffarna hålls två gånger per termin - hösten 2022 är träffarna planerade till 19/9 och 14/11. 

Vid anmälan till kursen får du en inbjudan till ViLA veterinär digital kurs i Microsoft teams. Där får du allt material och information om teknik samt ett självrättande test. I kursen ingår även:

  • Mallar för journalblad
  • Behandlingsinstruktioner
  • Skriftliga överenskommelser
  • Checklistor
  • Instruktion för mjölkprovtagning

Om du saknar utbildning i strategiskt förebyggande djurhälsoarbete, kan vi rekommendera kursen Hälsopaket Mjölk. För mer information - meddela ditt intresse i samband med anmälan.

Mejla din anmälan