MinGård, Min sida och vxa.se - 21/1 underhållsarbete

Vxa.se, MinGård och Min sida håller tillfälligt stängt under torsdag 21 januari mellan kl. 19:00 - 23:00, på grund av underhållsarbete. Därefter kan du använda både webbplatsen och dina tjänster igen.

Optimera produktionen

Arlagården® inregistrering

Arlagården® inregistrering

Arlagården® är webbverktyget för dig som regelbundet registrerar uppgifter kopplade till Arlas kvalitetsprogram och klimatberäkningar.

alt-text

100 kor kan ge 200 000 kronor

Du som deltar i Arlagården plus eller Arla klimatberäkning, får en ersättning på cirka 10 öre/kg mjölk för vardera del. En besättning med 100 kor och en medelavkastning på 10 000 kg, kan alltså tjäna 200 000 kronor per år.


Tillfällen för inregistrering 2020

20 januari - 2 juni
1 - 31 augusti
1 - 30 november

Maximera ersättningen - gå med så snart som möjligt!

 

Behöver du hjälp med inregistreringen?

Tycker du att registreringen känns krånglig eller tar för mycket tid, finns våra rådgivare till hands.   

 • Arlagården egenkontroll - obligatorisk
  Uppgifterna rapporteras in varje kvartal. De är kopplade till management, gården, dokumentation och rutiner. Här ingår också kobedömningen med de fyra parametrarna; rörlighet, hull, skador och renhet. Vid inrapporteringen används Arlas mallar och instruktioner.

 • Arlagården plus - frivillig
  För dig som väljer att delta i denna del tillkommer ett antal frågor i slutet av respektive sektion i Arlagården egenkontroll. Uppgifterna registreras varje kvartal.

 • Arla klimatberäkning - frivillig*
  Ett stort antal uppgifter rapporteras in en gång per år. De är bland annat kopplade till mjölkdata, besättningsdata, stallsystem, olika djurkategorier, markanvändning, foder och gödsel. Här ingår också ett kostnadsfritt rådgivningsbesök av våra hållbarhetsrådgivare.  
  Mer om Arla klimatberäkning

* Obligatorisk för gårdar med ekologisk produktion

Intresserad?

Kontakta din närmaste produktionsrådgivare om du önskar hjälp med inregistrering i Arlagården.