Optimera produktionen

Greppa Näringen

Greppa Näringen

Om du är intresserad av växtodling, grovfoderrådgivning, utfodring och klimatfrågor, har vi det kompletta rådgivningskonceptet för dig.

alt-text

Greppa Näringen i produktionen

Vi hjälper dig med bland annat växtnäringsbalanser, byggplaneringar och kontroll av foderstater - med ett gott resultat som målsättning.

Greppa Näringen är ett långsiktigt rådgivningsprogram som ger dig ökad förståelse för miljö- och resultatfrågor inom jordbruk. Programmet är för dig som har minst 25 djurenheter eller 50 hektar åkermark.

Så går det till

Rådgivningen sker i olika moduler och innefattar rådgivning kring växtodling, utfodring, klimat, byggnation och energi. Vi fokuserar på att hitta åtgärder som kan effektivisera lantbruket för både ökad lönsamhet och minskad miljöpåverkan. 

Återkommande uppföljningar

Uppföljningen är en viktig del i programmet. En rådgivare återkommer till gården för att utvärdera insatserna och ger kompletterande råd.

Är du intresserad?


Samarbetsprojekt
Greppa Näringen är ett samarbete mellan Länsstyrelsen, Jordbruksverket, LRF och rådgivningsorganisationerna. Programmet finansieras via Landsbygdsprogrammet.

På greppa.nu finns mer information