Utveckla företaget

Det här ingår

Det här ingår

Du blir intervjuad om läget och vilka önskemål du har. I analysen används gårdens egna uppgifter om hälsa, produktion och priser.  

Resultatdiskussionen förs sedan antingen via telefon eller vid besök på gården.

Analysmoduler i SimHerd

Kött/X-vik-modulen

Analys av hur mycket köttrasdoser och könssorterade doser som är mest optimalt att använda i din besättning.

  • Se intäkter och kostnader för olika händelseförlopp.
  • Få ett optimalt avelsframsteg och en längre livstidsavkastning.
  • Skapa utrymme för bättre arbetsbelastning med färre ungdjur. 

Med de här förutsättningarna på gården, är det mest lönsamt att använda 50% köttrasdoser.

I den här tabellen kan du se hur många korsningskalvar som kommer att födas och hur många rekryteringskvigor som blir över. 

Bäst ekonomi med enbart X-vik och kött

I de allra flesta fallen gynnas ekonomin av att enbart använda X-vik och kött. SimHerd hjälper till att hitta den rätta balansen i din besättning. I det här exemplet blev det bäst att använda 30% X-vik och 70% kött.

simherd-xvik-kott.png

 

SimHerd logotype

SimHerd - Ligg steget före och ta säkrare beslut

Så fungerar det - Smartare avelsplanering

Prata med oss - vi kan SimHerd

Vi har SimHerd-rådgivare över hela Växa Sveriges område.