Utveckla företaget

Det här ingår

Det här ingår

Du blir intervjuad om läget och vilka önskemål du har. I analysen används gårdens egna uppgifter om hälsa, produktion och priser.  

Resultatdiskussionen förs sedan antingen via telefon eller vid besök på gården.

Analysmoduler i SimHerd

Kött/X-vik-modulen

Analys av hur mycket köttrasdoser och könssorterade doser som är mest optimalt att använda i din besättning.

  • Se intäkter och kostnader för olika händelseförlopp.
  • Få ett optimalt avelsframsteg och en längre livstidsavkastning.
  • Skapa utrymme för bättre arbetsbelastning med färre ungdjur. 

Med de här förutsättningarna på gården, är det mest lönsamt att använda 20 % köttrasdoser. De grå staplarna visar också mervärdet av genomiska tester.

I den här tabellen kan du se hur många korsningskalvar som kommer att födas och hur många rekryteringskvigor som blir över. 

Du kan också få uträkningar på hur du kan minska klimatavtrycket i din besättning. Med en effektivare djurproduktion minskar också metanproduktionen per kg ECM.

I ett annat exempel syns här att metanproduktionen minskade med -0,47 g/kg ECM, och antal djurenheter (metan ekvivalent) minskade med -12.

Ökad köttrasanvändning och metanproduktion

SenseHub-modulen

Analys av besättningens fruktsamhets- och sjukdomsläge och dess förbättringspotential.

Om du funderar på att investera i en SenseHub, är analysen gratis. En uträkning görs av det maximala investeringsbeloppet som kan betalas och avskrivas med förändringen i TB. Beräkningen baseras på att investeringens livstid är 5 år och räntan är 5 %. 

NTM-modulen

Uppdateras kontinuerligt efter avelsvärderingarna med de bästa tjurarna.

  • Vad tjänar jag på att använda tjurar som är 20 NTM enheter bättre än nuläget?
  • Vad tjänar jag på att använda semin istället för egen tjur till mina kvigor?
  • Vilken tjur är bäst lämpad i min besättning, med aktuellt hälsoläge och hänsyn till ekonomin? 

 

SimHerd logotype

SimHerd - Ligg steget före och ta säkrare beslut

Så fungerar det - Smartare avelsplanering

Prata med oss - vi kan SimHerd

Vi har SimHerd-rådgivare över hela Växa Sveriges område.