Utveckla företaget

Så fungerar det

Så fungerar det

SimHerd är ett verktyg som kan modellera fram ett ekonomiskt resultat beroende på vilka beslut du tar.

Du får ett beslutsunderlag

Uppgifter om besättningens hälsa och produktion hämtas från Kokontrollen, och aktuella livdjurs- och slaktpriser matas in. Analysen ger ett underlag som du och din rådgivare kan jobba vidare med. Där får du svar på frågor som

  • Lönar det sig att ha fler kvigor till uppfödning?
  • Hur många procent kött kan jag seminera med?
  • Hur stor procent könssorterade doser bör jag använda?

Det i sin tur kan utgöra grunden till vilka vägval som är möjliga. Expansion, nybyggnation eller optimering av befintlig produktion. 

SimHerd i avelsplaneringen

Du kan följa upp olika händelseförlopp och framförallt kan de olika ekonomiska effekterna avläsas.

  • Vilken nivå av köttras/X-vik är optimalt i just din besättning?
  • Hur mycket pengar tjänar jag på att förbättra fruktsamheten eller hälsoläget?
  • Om jag ska utöka min besättning, hur lång tid tar det innan jag har rätt koantal och vad behöver jag göra för att komma dit?

Vad tjänar jag?

Du uppnår ett snabbare avelsframsteg, får bättre ekonomi och kanske även skapar utrymme i din ungdjursuppfödning. Köttraskorsningarna kan oftast säljas till ett högre pris.

Ska du utöka din besättning kan en optimerad produktion leda till att du slipper köpa in djur. En ekonomisk kalkyl ger också banken ett beslutsunderlag, om det skulle behövas.

SimHerd logotype

SimHerd - Ligg steget före och ta säkrare beslut

Det här ingår - Analysmoduler

Prata med oss - vi kan SimHerd

Vi har SimHerd-rådgivare över hela Växa Sveriges område.