Utveckla företaget

Byggträffar

Byggträffar

Hämta inspiration inför bygge av nytt mjölkstall. Hitta effektiva och konkurrenskraftiga metoder genom erfarenhetsutbyte kring lönsamhet, bygglösningar och investeringskostnader.

Mötesplats för erfarenhetsutbyte

Träffa kollegor i samma situation och få stöd från erfarna rådgivare. Byggträffarna är uppdelade på tre tillfällen. Varje träff innehåller olika fokusområden i byggprocessen.

Första träffen

  • Fokus på företaget och framtidsplanerna 
  • Ekonomi och byggkostnader
  • Första analys av byggprocessen

Andra träffen

  • Diskussion kring råd från olika intressenter
  • Resonemang deltagarnas skisser
  • Eventuella ritningar granskas

Tredje träffen

  • Byggprocessen i detalj
  • Inköpsprocessen och förhandlingsteknik
  • Skapa handlingsplan inför den fortsatta byggprocessen