Utveckla företaget

Checklista

Checklista

Med Checklistan för växande företag, får du bättre förutsättningar att växa utan störningar. Sedan bygger du på med den service och rådgivning du behöver.

alt-text

Checklista för växande företag

Det är lätt att missa något väsentligt när ett företag växer. Det är mycket att göra och att hålla koll på - samtidigt som den befintliga produktionen ska vara igång. 

Din checklista

  • Lotsar dig genom processen steg för steg.
  • Ger dig en tydlig överblick.
  • Ger trygghet för dina finansiärer.
  • Underlättar samarbetet mellan dina experter.

Checklistan är framtagen för att användas under ett mjölkföretags tillväxtfas. Listan är uppdelad i avsnitt - Förstudie, Underlag för beslut, Detaljplanering, Byggperiod, Korna flyttar in, Uppföljning, Strategier och handlingsplan framåt.

Hämta och skriv ut din checklista här