Medlem

Revisorer

Revisorer

Vi beaktar god revisions- och revisorssed och har två förtroendevalda revisorer som arbetar jämsides med våra företagsrevisorer. Här hittar du kontaktuppgifter till dem.

Våra oberoende revisorer skapar trovärdighet och säkerhet för alla intressenter. Interna processer och kvalitetssystem granskas, och den information vi lämnar ifrån oss kvalitetssäkras genom våra revisorer.

Caroline Sand
Förtroendevald revisor

Tveta Erlandsgård 3
355 92 Växsjö

Mob: 070-894 75 06

Skicka e-post

Hans Vestberg
Förtroendevald revisor

Skog Hamra 124
623 32 Burgsvik

Tel: 0498-49 91 57
Mob: 070-464 34 52

Skicka e-post

Jens Karlsson
Fackrevisor

Ernst & Young

Mob: 070-318 90 96

Skicka e-post

Thomas Lönnström
Fackrevisor suppleant

Ernst & Young

 Mob: 070-318 90 76

Skicka e-post