MinGård®

- mobilanpassad, användarvänlig och flexibel

✔  Anpassad för dina behov 

Få ut de nyckeltal och uppgifter som just du vill ha. Du kan skapa dina egna rapporter för dina djur - välj vilka uppgifter som ska redovisas, och spara för framtida användning.

✔  Tillgänglighet

Du kommer åt MinGård via mobilen, surfplattan och datorn. Systemet är molnbaserat, vilket gör att du slipper installera/byta ut programvara - alla uppgraderingar sker automatiskt. 

✔  Öppet för andra system på gården

MinGård kan kopplas till andra system som du har på gården. Till exempel DeLavals eller Lelys system, SenseTime™ med flera.

✔  Världsunik samling data

Data kan hämtas från bland annat Kokontrollen, som är unik i och med att data samlas från ett flertal olika källor. 

✔  In- och utrapportering

Du rapporterar in och får ut dina nyckeltal i ett och samma system.

✔  Du äger din data

Du bestämmer hur din data får användas. Genom att dela med dig av din gårds data, bidrar du till att utveckla svensk mjölk- och köttproduktion. Dina uppgifter som rapporteras in i MinGård, stannar hos svenska mjölk- och köttproducenter i Sverige.

✔  Kvalitetssäkrad och godkänd av ICAR

Tryggt och kvalitetssäkrat - Kokontrollens datainsamling är godkänd av ICAR. Det innebär att datainsamling och hantering av uppgifter sker på ett säkert och korrekt sätt.

ICARS sigill för godkända och kvalitetssäkrade internationella standards