19/5 - tillfälligt stängt

Vxa.se, MinGård och Min sida håller tillfälligt stängt under torsdag 19 maj mellan kl. 19:00 - 23:00, på grund av underhållsarbete. Därefter kan du använda både webbplatsen och dina tjänster igen.

alt-text

Från frö till färdigt foder

För att öka lönsamheten på gården är det viktigt att titta på foderkostnader och vad man kan göra för att öka produktiviteten. I den heltäckande rådgivningstjänsten 'Från frö till färdigt foder' hjälper vi dig att se över hela foderförloppet - från vall till mjölktank.

Optimera din växtodling

Att ha fodermedel som passar din gård kan sänka dina kostnader med många tusenlappar. Med Från Frö till färdigt foder får du en helhetssyn på företaget, från anläggning av vallen till utfodring och produktion, med hjälp av Växa Sveriges växtodlings- och foderrådgivare. Utifrån dina djurs och markers förutsättningar får du en plan över vad du kan odla för att förbättra din lönsamhet.

Lantbrukarnas erfarenheter visar att

  • "Det finns stora pengar att tjäna. Vi räknar med att spara mellan 150–200 000 kr i kraftfoderkostnad."
  • "En möjlighet för mig att få kunskaper om de för gården nya grödorna, majs och åkerböna."
  • "Bästa ekonomin är att låta foderbehovet styra växtodlingen."

Fördelar med helhetsrådgivning

  • Sammanhängande målstyrning för din växtodling och utfodring
  • Samordnade förbättringsåtgärder
  • Uppföljning och analys av genomförda aktiviteter

Så går det till

Utifrån resultat från tidigare år diskuterar du och rådgivarna tillsammans fram nya rimliga mål för att nå bättre lönsamhet. Förbättringarna kan vara allt från mindre justeringar i produktionen till större förändringar, som till exempel en helt ny grovfoderstrategi.

Rådgivningsbesöket tar cirka två timmar och när ni är klara får du en skräddarsydd plan över vad du bör odla för bättre lönsamhet.

Detta ingår

  • Konsultation av en produktionsrådgivare och en växtodlingsrådgivare
  • Skriftlig dokumentation
  • Handlingsplan
  • Uppföljning

Kontakta mig