NAB Svensk köttrasavel i samverkan

Svensk köttrasavel i samverkan (NAB) företräder den renrasiga aveln, för köttraser, som förekommer i Sverige och förankrar vikten av att använda stambokförda tjurar i dikoproduktionen.

Dikoproduktionen utgör idag ca 36 procent av Sveriges totala koantal. För att nötköttsproduktionen från dikorna ska var effektiv och långsiktig krävs den renrasavel som bedrivs bland vår sju vanligaste raser.

 • Angus
 • Blonde d’Aquitaine
 • Charolais, Hereford
 • Highland Cattle
 • Limousine
 • Simmental

Även mindre köttraser har insyn och påverkan på NAB som adjungerade medlemmar.

NABs huvudsakliga uppgift

 • Marknadsför användning av köttrassemin i mjölkbesättningar
 • Huvudman för all stambokföring av köttrasdjur
 • Anordnar riksutställningar av köttrasdjur
 • Verkar för att svensk köttrasavel får en central roll i svensk nötköttsproduktion
 • Hanterar vissa rasövergripande frågor

Arbetar som:
Samordnare Kunskap Avel

Telefon:
010-47 10614

Mobiltelefon:
076-100 97 41