Smittskydd

Analyser och smittämnen

Analyser och smittämen i FriskKo®

I FriskKo får du koll på en rad smittämnen och kan på så sätt förhindra spridning. Här kan du läsa mer om analyserna.

Mycoplasma bovis

Mycoplasma bovis analyseras för antikroppar i kombination med bakterieanalys, PCR, på tankmjölk. Detta ger ett säkrare status än enbart bakterieanalys. För kokontrollanslutna analyseras även antikroppar i ett samlingsprov från förstakalvare, proverna tas ut från provmjölkningen.

Mycoplasma bovis orsakar juverinflammation hos kor och led-, öron- och lunginflammation hos alla åldrar. Effektiv behandling saknas. Vissa djur kan bli symtomlösa smittbärare. Smittan sprids vanligen mellan besättningar via djurinköp. Kalvar, ungdjur och kor kan ha med sig smittan. Det är viktigt att upptäcka smittan tidigt. Då är det lättare att stoppa spridningen inom besättningen. Om du får in Mycoplasma bovis - ta genast kontakt med din veterinär för att göra en åtgärdsplan.

Analysen ingår i FriskKo Total och FriskKo Mini
Vad händer om smitta upptäcks?

Mer om Mycoplasma bovis

SRA - Streptococcus agalactiae

SRA analyseras för påvisande av bakterien, PCR, i tankmjölk. SRA ger upphov till både akuta och kroniska juverinflammationer och kan orsaka stora besättningsproblem. Bakterien är känslig för penicillin, men i ett kroniskt stadium är det sämre behandlingseffekt. Besättningar med SRA får ofta högt celltal och högt totalantal bakterier i tanken.

SRA sprids mellan besättningar via djurinköp - både kvigor och kor! Det är viktigt med snabb upptäckt. Då är det lättare att stoppa spridningen inom besättningen. Om du får in SRA - ta genast kontakt med din veterinär för att göra en åtgärdsplan.

Analysen ingår i FriskKo Total och FriskKo Mini
Vad händer om smitta upptäcks?

Mer om SRA

Salmonella

Salmonella analyseras för antikroppar i tankmjölk. För närvarande pågår ett projekt där mjölkbesättningar med påvisade antikroppar mot salmonella får kostnadsfri veterinär rådgivning och provtagning. Jordbruksverket lägger inga restriktioner/spärrar på besättningar till följd av provtagningsresultatet för besättningar som går med i projektet.

Salmonella kan ge diarré, aborter, feber, lunginflammation, ledinflammation, blodförgiftning och död. Symptomen varierar och i många fall får djuren inga symtom alls. Smitta sprids med djurkontakter och via gödsel. Vid konstaterad bakterieinfektion spärras besättningen för att hindra spridning till andra djur eller till livsmedel.

Analysen ingår i FriskKo Total
Vad händer om smitta upptäcks?

Mer om salmonella

RS-virus

RS analyseras för antikroppar hos förstakalvare. RS ger hosta, feber och lunginflammationer hos kalvar, ungdjur och vuxna djur. Smittspridning mellan gårdar sker via djurinköp eller besökare. Det smittar inte till människa.

Att känna till den egna besättningens antikroppsstatus för RS är en konkret och bra motivation för smittskyddsarbetet. Provet tas på förstakalvare via provmjölkningen. Därför kommer analysen bara kunna ske på besättningar anslutna till Kokontrollen. Resultatet för RS påverkar inte besättningens status på Gröna listan.

Analysen ingår i FriskKo Total
Vad händer om smitta upptäcks?

Mer om RS-virus hos kalv

Bovint coronavirus

Coronavirus analyseras för antikroppar hos förstakalvare. Coronavirus hos nötkreatur orsakar kalvdiarré, vinterdysenteri och luftvägssymtom, och kan ge en kraftig nedgång i mjölkproduktionen. Det smittar inte till människa.

Att känna till den egna besättningens antikroppsstatus för coronavirus är en konkret och bra motivation för smittskyddsarbetet. Provet tas på förstakalvare via provmjölkningen. Därför kommer analysen bara kunna ske på besättningar anslutna till Kokontrollen. Resultatet för coronavirus påverkar inte besättningens status på Gröna listan.

Analysen ingår i FriskKo Total
Vad händer om smitta upptäcks?

Mer om coronavirus hos kalv

Kontakta mig