Provtagning

Foderanalys

Foderanalys – resultat på dina prover

Boka borrning och beställ foderanalyser och få reda på näringsinnehållet i gårdens foder.

Vi förmedlar analyssvar från Eurofins Agro och proverna blir analyserade enligt NorFor. Analyssvaren hittar du sedan på Min sida. Hör gärna av dig till oss om du önskar tolkning av analyssvaren.

Eurofins Agro - Prislista för analys

Provmaterial

För att beställa provpåsar, portofria svarskuvert och följesedlar, prata med din rådgivare eller kontakta driftsplatsen. Är du medlem i Växa Sverige har du också möjlighet att skriva ut din följesedel här, och skicka in den per post:

Eurofins Agro - Följesedel för utskrift Eurofins Agro

Läs också Viktigt om följesedeln

Boka borrning

Vi tar ut prover i silo eller rundbalar. Provet tas tidigast 4-6 veckor efter täckning, när ensileringsprocessen är klar. Boka in en tid hos din rådgivare, eller gör din tidsbokning här direkt.

Tidsbokning

Typ av prov

Viktigt om följesedeln

Typ av analys På följesedeln är det viktigt att ange om det är grönmassa eller färdigt ensilage som ska testas. För att fodret ska kunna analyseras som ensilage måste det ha gått 4-6 veckor.

Föreningsnummer Kom ihåg att ange föreningsnummer på foderanalysens följesedel. Om numret saknas kan svaret försenas.

5 = Växa Sverige

Skördedatum Alla foderanalyser ligger till grund för foderstatistiken. För att den ska bli så tillförlitlig som möjligt är det viktigt att skördedatum anges på beställningssedeln.
Se senaste foderstatistiken.

Skördenummer Ange även skördenummer vid analysbeställning av vallfoder. Om uppgiften saknas kan vi inte skapa tillförlitlig statistisk data.

Foderkod Foderkoden styr vilka tabellvärden och beräkningar som används i FAS och det är avgörande att rätt kod väljs när foderprovet skickas till labbet. På blanketten finns förvalda koder för de vanligaste fodren. Om du är osäker, kontakta din rådgivare eller närmsta driftsplats.