Fruktsamhet

Progesterontest

Progesterontest för bättre fruktsamhet

Progesteron är ett hormon som kan mätas i mjölkprov. Det visar om brunstcykeln kommit igång efter kalvning och i vilken del av cykeln kon befinner sig.

Träffa rätt i brunstcykeln

Skicka in ett mjölkprov för analys av progesteron. I provsvaret kan du upptäcka de kor som inte kommit igång efter kalvning, hitta eventuella störningar som äggstockscystor och utesluta falska brunster. Du kan dessutom få en preliminär dräktighetskontroll.

Så går det till

Du tar ut mjölkprovet i ett speciellt provrör och skickar för analys. Provsvaret ser du direkt i din mobiltelefon eller på Min sida. Provrör, etikett och frankerade kuvert finns på våra driftsplatser och vi lämnar ut dem vid gårdsbesök eller skickar dem till dig via brevpost.

 • Äggstocksaktivitet
  När minst 40 dagar efter kalvning passerat, kan ett progesteronprov tas. Om provet visar högt progesteronvärde har kon en aktiv gulkropp, vilket indikerar att äggstocksaktiviteten har kommit igång. Gör noggrann brunstpassning och seminera vid brunst.

  Om värdet är lågt, kan det bero på att kon är i perioden runt brunst, eller att hon ännu inte har normal äggstocksaktivitet. Ta ett nytt prov efter 7-11 dagar.

  Om det nya provet visar ett högt värde har hon normal aktivitet. Skulle det andra provet vara lågt, kan det bero på inaktiva äggstockar eller cysta. Kon bör undersökas av veterinär eller husdjurstekniker.

 • Tidig dräktighetsdiagnos
  Ta ett första prov 19 dagar efter seminering.
  Vid lågt värde - passa brunst och seminera igen vid brunst.
  Vid högt värde - ta nytt prov 24 dagar efter seminering.

  Om det nya provet är högt är kon troligen dräktig. Följ upp resultatet för att verifiera att dräktigheten kvarstår. Om många kor är positiva på provet och sedan visar sig vara tomma, kan det bero på problem med tidiga aborter i besättningen.

 • Brunstpassning
  Ett progesterontest kan reda ut om det rör sig om en brunst eller en mellanbrunst som inte leder till ägglossning. Ett lågt värde indikerar att kon är i tiden runt brunst och ett högt värde visar det motsatta.

Beställ provtagning av progesteron

Om du behöver remiss och provtagningsmaterial är du välkommen att kontakta din djurhälsoveterinär. 

Djurhälsoveterinärer

Kontakta mig

Tack!

Nu har din fråga skickats till oss.
Du får en bekräftelse till din e-postadress.