Diko

Betäckning

Betäcka med tjur

Hur länge avelstjuren går i flocken påverkar kalvningsperiodens längd och spridningen i ålder hos kalvarna.

Avgörande för när avelstjurarna ska släppas till kor eller kvigor, är när du vill att kalvarna ska födas för att kunna avvänjas och kanske säljas vid lämplig tidpunkt och vikt. För att kvigorna ska ha lugn och ro vid kalvning är det lämpligt att låta dem kalva cirka två månader före korna. Då får de längre återhämtning innan de ska kalva in för andra gången.

Om du är missnöjd med fruktsamheten i besättningen eller hos enskilda kor, kontakta en djurhälsoveterinär för utredning.

Kort betäckningsperiod ger jämnare kalvar

Om du håller ihop kalvningsperioden skapas förutsättningar för en lättarbetad och lönsam uppfödning. En kort intensiv kalvningsperiod gör det lättare att passa kalvningarna, även om du får mer arbete under en period.

Fördelen är också att du får kalvar som är lika gamla vid betessläpp och förutsättningar att ha storleksmässigt jämna kalvar vid avvänjning. Utfodringen på stall underlättas om djuren i gruppen har likartat foderbehov.

Förutom att många kalvar föds under en kort tidsperiod ska korna också bli dräktiga under en kortare period. Det i sin tur ställer stora krav på avelstjuren och/eller fler avelstjurar.

Ett alternativ kan vara att använda eller komplettera med semin - då kan många hondjur bli dräktiga på kort tid.

Seminering ger fler möjligheter

Varierad kalvstorlek vid lång betäckningsperiod

En lång kalvningsperiod ger ett mindre intensivt arbete med passning av kalvningar och kalvar. Men kalvarna kommer att variera i storlek vid avvänjning. Det gör att du får svårare att gruppera dem för att säkra rätt fodergiva när de stallas in. När avelstjurarna går med korna en längre period ökar risken för tjuvbetäckning av kvigkalvarna.  

Undvik tjuvbetäckningar

Det är viktigt att plocka bort avelstjuren i tid för att undvika tjuvbetäckning av kvigkalvar. Kvigor, mellan 5 och 13 månaders ålder, ska enligt lagstiftning hållas separerade från tjurar och tjurkalvar. Om du misstänker att unga kvigor är betäckta är det viktigt att dräktighetsundersöka dem tidigt. Oönskade dräktigheter kan diskuteras med veterinär.

Mer om tjuvbetäckning

En eller flera kalvningsperioder

Traditionellt kalvar dikorna tidigt på våren, då det ger goda möjligheter att släppa kalvar på bete vid lämplig tidpunkt. Men flera kalvningsperioder under året har blivit allt vanligare. Två eller flera kalvningsperioder ger ett jämnare flöde av kalvar och avelstjurarna kan betäcka fler kor under året. Att kunna ha betesgrupper med kor utan kalvar eller avelstjur kan också ha fördelar.  

Nackdelar med höstkalvning kan vara att kalvarna kräver mer utrymme i stallarna på våren. Dessutom kräver dikorna mer foder under vintern när de har kalvar som diar.

Kontakta en djurhälsoveterinärer och/eller fruktsamhetsrådgivare.

Kontakta oss

För att se filmen behöver du tillåta marknadsföringscookies.
Cookie-inställningar