Diko

Seminering

Seminering

I dikoproduktion är semin ett alternativ till tjur. Du får tillgång till gräddan av landets tjurar och möjlighet att ha många olika fäder till årets kalvar.

Fler möjligheter med semin

Du kan välja att utbilda dig till djurägarseminör och seminera korna själv eller anlita seminservice. Om du vill seminera själv kan du anlita oss när du vill vara ledig eller för att dräktighetsundersöka.

Välj köttrasdoser från de bästa tjurarna

Semin ger dig tillgång till väl dokumenterade och avelsvärderade köttrastjurar. Med doser från VikingGenetics kan du välja bland köttrastjurar som var de bästa i sin årsomgång på individprövningen. Vill du styra könsfördelningen på dina kalvar kan du använda könssorterade doser, Y-vik för tjurar och X-vik för kvigor. De har en genomsnittlig säkerhet på 90 procent.  

Lär dig seminera

Det blir allt vanligare att djurägare väljer att själva seminera sina djur genom att gå kurs i djurägarsemin. Tillsammans med erfarna djurhälsoveterinärer, husdjurstekniker och avelsrådgivare, får du under fyra till fem dagar en teoretisk och praktisk intensiv utbildning.

Som egenseminör har du ett eget kvävekärl på gården. Kärlet fylls sedan på med kväve och doser som finns att beställa i DosShop.

Håll koll på brunsten

För att förenkla brunstpassningen finns många olika hjälpmedel. Allt från att föra en vanlig brunstkalender, där du antecknar de djur som visar brunst, till mer avancerad övervakning och registrering med brunstpassning via aktivitetsmätare.

Med hjälp av appen Brunstkalendern får du koll på besättningens brunster, blodflytningar och tidpunkter för seminering. I den kan du också direktboka semin.

Brunstkalender-app