Diko

Dräktighet

Dräktighet

Att hålla kor och kvigor i lagom hull och bra kondition är viktigt för att de ska kalva problemfritt och snabbt kunna bli dräktiga på nytt.

Kvigornas tillväxt lägger grunden

När kvigan är cirka 15 månader är hon redo för betäckning. En förutsättning är hon har uppnått tillräcklig vikt, vilket är cirka 65 procent av sin vikt som fullvuxen. Har kvigan för låg vikt vid betäckning finns det risk att hennes fortsatta tillväxt hämmas, så att hon inte når önskvärd storlek och kondition tills hon ska kalva. Det kan leda till kalvningsproblem och en kortare livslängd i besättningen.

Foderbehov under dräktigheten

Under högdräktigheten ökar foderbehovet. Vid kalvningen bör kon/kvigan vara i god kondition för att klara att ta hand om sin kalv och att åter bli dräktig. Att ligga rätt i utfodringen är viktigt då magra kor har svårare att bli dräktiga samt visar brunst senare än kor med normalt hull. Optimalt hull vid betäckningens start är 3,5 hullpoäng.

I de flesta besättningar är ett kalvningsintervall på 12 månader önskvärt. Det innebär att kon ska vara dräktig igen inom två till tre månader efter kalvning.

Mer om utfodring och hull vid olika tidpunkter

Förebygg selenbrist hos kalven
De två sista månaderna av dräktigheten är det viktigt att ge korna mineralfoder med högre innehåll av selen. Gärna tillsammans med E-vitamin. Organiskt selen, i form av selenjäst, tas upp bäst av korna.

Mer om hur du kan förebygga brister och andra sjukdomar hos kalv