Diko

Sjukdomar hos kalv

Sjukdomar hos kalv

De flesta av de vanligt förekommande sjukdomarna hos kalven går att förebygga. Och det med relativt enkla medel.

Selen eller E-vitamnibrist

Bristen förekommer hos nyfödda kalvar och hos kalvar i samband med stress, till exempel vid betessläppning. Vanliga symptom på brister är plötsliga dödsfall, pigga kalvar med rörelsestörningar eller kalvar som ligger ned utan att kunna resa sig. Akut behandling av kalvar görs med selen och E-vitamin.

Förebygg genom att ge korna tillgång till mineralfoder året om.

Navelinfektion

Symptomen syns hos kalvarna de första dagarna eller veckorna efter födelsen. Tecken på navelinfektion är en svullen och öm navel med sekret, feber, nedsatt aptit och försämrat allmäntillstånd. Men ibland kan infektionen spridas snabbt utan synliga symptom. Har kalven feber, över 39,5 grader, och svullen navel ska du kontakta en veterinär omgående.

Navelinfektioner går att förebygga genom god hygien, en ren och torr plats för kalven att vara på och att den får i sig tillräckligt med råmjölk av god kvalitet.

Diarré

Unga kalvar kan drabbas av diarré av olika orsaker. Ibland beror det på fodret, i andra fall handlar det om smittsamma orsaker. Diarré orsakad av parasiter kan även förekomma på bete, särskilt permanenta betesmarker.

Diarré ökar risken för följdsjukdomar, till exempel lunginflammation. Diarré behandlas i första hand genom extra omvårdnad, vätskeersättning, tillgång till vatten och kalvtäcke. Om kalven inte tillfrisknar snabbt behöver du kontakta en veterinär.

Förebygg genom god foder- och omgivningshygien och liten åldersskillnad på kalvarna i gruppen. Om du misstänker smittsam diarré, byt om möjligt kalvningsplats och börja på en ny kalvgrupp för de kor som ännu inte kalvat.

Lunginflammation

Lunginflammation kan vara allvarligt. Kalven får nedsatt allmäntillstånd inklusive nedsatt aptit, snuva, rinnande ögon, hosta och ansträngd andning. Om kalven har en kroppstemperatur över 39,5 och påverkade luftvägar, kontakta snabbt en veterinär.

En veterinär kan ta prov för att hitta orsaken till lunginflammationen. I en undersökning med ultraljud går det också att upptäcka lunginflammationer och avgöra hur kalven behöver behandlas. Lunginflammation smittar effektivast via kontakten mellan djur, därför är det viktigt att isolera sjuka kalvar. Förbättra kalvens chans att tillfriskna med allmän omvårdnad och kalvtäcke som håller värmen.

Förebygg genom god hygien, kalvgrupper med liten åldersskillnad hos kalvarna och genom att förebygga diarré.