Diko

Avelstjuren

Avelstjuren

Avelstjuren har stort inflytande på resultatet. Både som far till de kalvar som föds och som fäder till nästa generation dikor.

Val och kontroll av tjuren

En stor besättning har möjlighet att välja avelstjurar med olika egenskaper beroende på om de ska betäcka kvigor eller kor. Eller om de ska producera slakt- eller avelsdjur. Om samma tjur ska betäcka alla, eller de flesta av hondjuren i besättningen, behöver du gå en medelväg.

Välj tjur efter de egenskaper du söker

Fundera på vilka egenskaper som är viktiga för din framtida avelstjur. Välj ras och individ med mål att de egenskaperna ska vara uppfyllda. Högt på önskelistan finns ofta lätta kalvningar, bra temperament och hög tillväxt på kalvarna. Tänk noga igenom vilka egenskaper du vill förbättra hos dagens moderdjur. Se till att avelstjuren gör positiv skillnad för dessa.

En renrasig tjur född i en KAP-ansluten besättning, har nedärvningsförmågan dokumenterad i avelsvärden. Idag finns avelsvärden för många egenskaper; kalvningsförmåga, födelsevikt, tillväxt, mjölkproduktion och slaktkroppsegenskaper. För andra egenskaper, som temperament, ben, klövar, juverform och spenar, når du långt genom att studera tjuren och/eller hans nära släktingar. Genetisk hornstatus avgör i vilken mån avelstjuren förväntas nedärva horn.

Varje vår säljs väl hanterade, dokumenterade, testade och godkända avelstjurar på auktion från Individprövningen på Gunnarp.

Svensk Köttrasprövning

Inköp av tjur

Köp in tjuren ett par månader innan betäckningsstarten. Då hinner han vänja sig vid sin nya omgivning. Om du är ute i god tid finns det också ett större utbud av tjurar att välja på.

Vid inköpet är det viktigt att kontrollera att tjuren är frisk och fri från oönskade smittor. Fråga säljaren om parasitstatus för att inte föra in parasiter till dina egna betesmarker. Det finns en hälsodeklaration för rekryteringsdjur som du kan be säljaren fylla i.

Hälsodeklaration – Rekryteringsdjur till dikobesättningar

Komplettera hälsodeklarationen med en grundlig undersökning av avelstjuren. Använd protokollet och stryk över de delar som inte utförts. Du kan välja om du genomför undersökningen som en egenkontroll eller om du vill anlita veterinär för att utföra kontrollen.

Besiktningsprotokoll – Tjur

När du tagit hem tjuren

Placera honom i isolering utan kontakt med djuren i din besättning, gärna i minst fyra veckor. Om tjuren behöver sällskap, låt honom gå tillsammans med några få djur.

Du kan ansluta din besättning till Smittsäkrad besättning, ett program som gör att du kan minimera riskerna för att få in smittsamma sjukdomar i besättningen.

Smittsäkrad besättning

Värna om tjurens hälsa och kondition

Tjurar ska helst ha samma hull året om, runt hullpoäng 3 till 3,5 är lagom. Många tjurar magrar av under betäckningssäsongen för att sedan bli feta när säsongen är slut. En foderstat för att förbättra möjligheterna för lagom hull samt motion och utevistelse under vintern är bra. En rasthage gör att tjurarna rör sig mer.

Benproblem är den vanligaste orsaken till att tjurar inte betäcker ordentligt. Det går att förebygga med en mjuk liggplats och bra underlag i stallet. Vid betäckning på stall kan det vara enklare att kontrollera att tjuren hoppar. Men det innebär samtidigt en påfrestning på benen och större risk att djuren skadar sig om golven är hala.

Besiktning av avelstjuren

Tjurens ålder avgör hur många hondjur han kan betäcka. Tjuren bör vara minst 15 månader när han tas in som avelstjur. En tumregel är att en ungtjur maximalt klarar lika många hondjur som han är månader gammal.

Under de första dagarna när tjuren släpps till en grupp, behöver du kontrollera att han hoppar och stöter. En av de vanligaste orsakerna till att tjuren inte betäcker som han ska är smärta i klövar och ben. Om detta upptäcks i tid har du möjlighet att byta ut tjuren, innan det är för sent.

För att vara säker på att tjuren är fruktsam, kan en besiktning av avelstjuren vara en billig försäkring. Besiktningen omfattar en grundlig genomgång av tjuren, inklusive könsorgan.

Besiktningsprotokoll – Tjur

För att se filmen behöver du tillåta marknadsföringscookies.
Cookie-inställningar

För att se filmen behöver du tillåta marknadsföringscookies.
Cookie-inställningar

Kontrollera att korna blir dräktiga

Inom tre veckor ska avelstjuren ha fått 65 procent av korna dräktiga. Och efter ungefär sex veckor bör alla hondjuren i gruppen vara dräktiga. Kontrollera dräktighetsstatus på några hondjur tidigt under betäckningsperioden. Det ger dig möjlighet att kunna byta ut tjuren om han inte fungerar som han ska.

Redan omkring 30 dagar efter seminering eller betäckning, går det att använda ultraljud för att kontrollera om kon eller kvigan är dräktig. Har du kor som går att mjölka går det även att undersöka dräktighetsstatus genom att analysera mjölken.

Dräktighetsundersök alla hondjur direkt efter avvänjningen. Både för att kunna gallra ut kor och kvigor som inte är dräktiga, samt för att undvika att skicka dräktiga djur till slakt.