Tru-Test handdator och Ezi-scanner

 

TruTest Ezi-Scanner används vid provmjölkningen tillsammans med streckkodsmärkta provburkar och TruTest handdator. Kornas löpnummer skickas till handdatorn från Kokontrollen på PC. Streckkodsläsaren lagrar provburkens streckkod och denna sänds tillbaka till provmjölkningssidan i Kokontrollen på PC.  

  • Förenklar provmjölkningen och spar tid
  • Ökar säkerheten, rätt ko får rätt analys
  • Robust och tålig

Så här går det till

  • Ny provning, Löpnummerlista skapas i Kodata/Provmjölkningssida. Filen förs över till Tru-Test handdator via USB-kabel och handdatorn placeras på Ezi-scannern.
  • Provmjölkning kan ske med fasta mjölkmätare i grop/karusell eller med lösa mätare i t.ex. uppbundet stall.
  • Kons Löpnummer knappas in i handdatorn och provburken skannas.
  • Efter mjölkning förs löpnummer, streckkod och ev avkastning över till Kodata via handdatorns USB-kabel.
  • Avkastning kan även hämtas från elektroniska gårdsprogam via Postmästaren.

Manualer

Tru-Test Handdator uppdatering av program

Drivrutin

För prisuppgift och installation av Ezi-scanner med särskild drivrutin kontakta Växa Sveriges Kundsupport på tel 010-471 06 60.