Postmästaren

Postmästaren ingår i programpaketet KKPC och kommunicerar med ditt gårdsprogram.

Det här kan du göra i Postmästaren

  • Överföring är för närvarande möjlig mellan program från DeLaval, GEA WestfaliaSurge och Uniform Agri (SAC).
  • Rapportering till Stalljournalen och Kokontrollen/CDB möjliggörs utan dubbelregistrering i både gårdsprogram och Stalljournal.
  • Postmästaren överför in- och utgångsuppgifter, kalvningar, sinläggning, provmjölkning och semineringar, med mera.
  • Uppgifter till Kokontrollen/CDB som saknas i gårdsprogram kan enkelt kompletteras genom Postmästaren.
  • Rapportering till CDB underlättas.
  • Aktuella djuruppgifter från Kokontrollen kan överföras till gårdsprogrammet.
  • Möjliggör överföring av provmjölkningsresultat med fett-, proteinhalt, celltal och urea från Kokontrollen till gårdsprogrammet.

Födelseidentiteter

För att överföring av uppgifter ska kunna ske krävs att djuren läggs upp med hel födelseidentitet i managementprogrammet. Vid nyinstallation av gårdsprogram kan en fil med födelseidentiteterna läsas över till managementprogrammet. Födelseidentitet ska ha formatet SE-XXXXXX-XXXX. Om besättningsnummer och öronnummer inte är fyrställigt ska 0-utfyllnad ske till vänster (ex. SE-007777-0088). OBS! Ingen kontrollsiffra får anges.

Hämtning av födelseidentiteter

Inläsning av födelseidentiteter och djurdata kan ske antingen via Postmästaren eller direkt till managementprogrammet. Inläsning via managementprogrammet görs enligt maskinfirmans anvisningar.

Introduktion

Postmästaren: Introduktion av ny besättning (PDF)

DeLavals hjälpprogram till Postmästaren

För att Postmästaren ska kunna överföra data måste ett hjälpprogram installeras. Klicka på programlänken för att installera och läs även dokumentet Instruktion.

OBS! Kontakta DeLaval om du har Windows 10 innan installation!

Instruktioner för överföring av data