Information om KKPC

Kokontrollen på PC sänder till kodatabasen och CDB och kan hämta djuruppgifter från Växa Sveriges kodatabas

Fyra moduler ingår i programpaketet KKPC

 • Stalljournal, Kodata, Postmästaren och Kokontrollen.
 • Stalljournalen är godkänd av Jordbruksverket.
 • Kan användas av medlemmar och icke-medlemmar, mjölk- och/eller köttbesättningar.
 • KKPC underlättar journalföring och rapportering till Kokontrollen och CDB.
 • Programmet kan hantera flera produktionsplatser.
 • Provmjölkning skickad via Kodata ger lägre koavgift i Kokontrollen.
 • I sjuk- och läkemedelsjournalen registreras behandlingar och läkemedel.
 • Från gårdsprogram kan du importera mjölkuppgifter vid provmjölkning via Postmästaren.
 • Är du djurägarseminör registeras och sänds semineringarna via Stalljournalen/Kodata.
 • Grupprapportering kan underlätta försäljning och återköp av till exempel egna kvigkalvar.
 • Användning av Stalljournal tillsammans med TRU-TEST handdator underlättar provmjölkningsarbetet för dig som inte har elektronisk mjölkregistrering

 Rapportera via:

 • Internet genom ”Direktkommunikation”.
 • Min sida/Mina tjänster på denna webbplats.
 • Utskrivna blanketter som skickas till din husdjursförening.

Automatisk säkerhetskopiering

 • KKPC gör en automatisk säkerhetskopiering av alla besättningar och gemensamma data till hårddisken varje gång programmet stängs.
 • Om ytterligare säkerhetskopior ska skapas väljer man Arkiv/Säkerhetskopiering.
 • 30 st säkerhetskopior lagras i mappen "backup". Den äldsta raderas när man kommit upp i 30 st.

Uppdateringstjänsten

 • Om datorn är uppkopplad mot internet sker en automatisk säkerhetskopiering till Växa Sverige då KKPC avslutas. Under Inställningar/Övriga inställningar finns en ruta som är ibockad ”Kopiera till server hos Växa Sverige”. Som standardinställning är rutan ibockad. Om enbart säkerhetskopior lagras på lokal pc och den blir förstörd så saknar många besättningar en backup och får istället beställa en IB, ingående balans, vilket gör att hela historiken går förlorad.
 • Vill man inte sända en säkerhetskopia för lagring centralt så tar man bort bocken.
 • Läs här hur du kontrollerar om Uppdateringstjänsten är aktiv!