KKPC version 6.37

Uppgraderingen kräver att version 5.2 eller högre finns installerad. Finns version 5.0-5.1 på din dator kontakta Kundsupport så får du hjälp med uppgraderingen! (Kundsupport tel 010-471 06 60)

Programvara

De besättningar som har Alpro, DelPro, VMS från DeLaval och använder Postmästaren måste även ladda ner motsvarande uppdaterat hjälpprogram som finns under rubriken "Postmästaren" till höger. 

OBS! Kontakta din servicetekniker på DeLaval om du har Windows 10 innan uppgradering och nyinstallation!

Växa Uppdateringstjänst

Instruktioner

 • Välj [Kör] på frågan "Vill du köra eller spara den här filen?"
 • Välj sedan [Nästa] + [Nästa] + [Nästa] och sedan [Slutför]
 • Installation är klar

Gäller dig som använder Postmästaren och har Alpro/DelPro

 • OBS! Kontakta din servicetekniker på DeLaval om du har Windows 10 innan uppgradering och nyinstallation!
 • Ladda ner aktuellt Link-program. Finns under Posmästaren.
 • Starta sedan programmet.

Manualer

Nyheter och ändringar tidigare versioner

Version 6.36

 • Stöd finns nu för flera produktionsplatser i managementsystem i Postmästaren. En ny inställning i form av en kryssruta har lagts till och endast händelser för en specifik produktionsplats hämtas.

 • Nya raskoder tillagda: Raskod 36 STA Stabilizer, lätt köttras och 55 PUS Pustertal, Tung Köttras.

 • I exportfilen för provmjölkning, pcinvit.txt, sorteras korna nu i mjölkningsordning så som det redovisas i AMS-link med sorteringsordning. Tidigare sorterades korna om efter löpnummer.

 • Övriga rättningar och buggfixar genomförda.

Version 6.35

 • Kodata: Fel i Antalsdeklarationen och Djurenhetsberäkningen gällande inköpta djur är åtgärdat.
 • Postmästaren: Nya sökvägar inlagda vid hämtning från Lelys LDEX-modul.
  OBS! För att få in dessa måste man i Postmästaren > Inställningar > Kommunikation trycka på knappen Standardinställningar.
 • Postmästaren: Nu visas åter kontrollsiffran i djurets identitet.

Version 6.34

 • OBS! De besättningar som har Alpro, DelPro, VMS från DeLaval och använder Postmästaren måste även ladda ner motsvarande uppdaterat hjälpprogram som finns under rubriken "Postmästaren" till höger.
 • Postmästaren: Felmeddelande vid hämtning av kalvning med tvillingfödsel är nu åtgärdat.

Version 6.33

 • Installationen ska ha registrerad användare och organisation ifylld vid uppgradering av programmet.
 • Kommunikation går nu via .NET som standard. Finns i Stalljournalen under Export/Inställningar.
 • Ny svmpm22-fil för Postmästaröverföringar från GEA finns. Kontakta Kundsupport 010-471 06 60.
 • Kodata: Registrera sjuk- och läkemedelsjournal: Sökning på diagnos i klartext går att göra. Slopat krav på både Diagnos+Läkemedel. Nu kan man registrera enbart Diagnos eller Läkemedel.
 • Stalljournalen: Datum som skrivs in 20180101 blir felmarkerat och det rapporteras att ett allvarligt fel inträffat. Rättat.
 • Kokontrollen: Inköpta djur som får nytt Löpnummer får inte med sig semineringar från säljarbesättningen. Antal ins = 99 skapas på inköpta djur som får avvikande Löpnummer vilket ger felaktigt beräknaskalva-datum. (+15 dagar). Rättat. Om inköpta djur får samma öronnummer som löpnummer så följer seminposter med. Pågående ärende.
 • Postmästaren: Vid validering av kalvning ska öronnr och löpnr kontrolleras mot journalen innan felmeddelande om kön, ras och användningskod visas.