Friska kor = lönsam produktion

Bra klövhälsa förbättrar inte enbart kons rörelser utan påverkar hela kon positivt. Det är också en smart besparing som har en god effekt på ekonomin.

Klöv- och benproblem

Enligt svenska studier är klövar- och ben, med 16%, den enskilt största kända sjukdomsorsaken till avlivade eller självdöda kor. Ofta handlar det om en rörelsestörning hos djuret. Det innebär att djuret inte får transporteras till slakteriet och tas därför bort hemma på gården. Drygt 6% av mjölkkorna är berörda, vilket genererar ett stort ekonomiskt bortfall för gården och produktionen.

Spara pengar med god klövhälsa

Det är lönsamt att se över alla förlorade intäkter och onödiga kostnader. En frisk ko sparar dig massor. Inte bara djurets värde utan även genom minskade rekryteringskostnader. God klövhälsa är en viktig insats för att öka andel friska kor på gård. Ju tidigare en dålig klövhälsa uppmärksammas och ju snabbare åtgärderna sätts in, desto större är chansen att kon tillfrisknar snabbt!

Med två friska kor har du snabbt sparat in pengar till en stabil och lättarbetad verkstol!

Tips!