MinGård, Min sida och vxa.se - 21/1 underhållsarbete

Vxa.se, MinGård och Min sida håller tillfälligt stängt under torsdag 21 januari mellan kl. 19:00 - 23:00, på grund av underhållsarbete. Därefter kan du använda både webbplatsen och dina tjänster igen.

Optimera produktionen

Arla klimatberäkning

Arla klimatberäkning

För dig som deltar i Arla klimatberäkning ingår ett rådgivningsbesök, med syfte att minska klimatavtrycket från din gård.

alt-text

Minska gårdens klimatavtryck

Arla Sveriges ambition är att ha netto noll klimatavtryck före år 2045. För att uppnå detta behöver utsläppen av växthusgaser minska med 30% per kilo mjölk under kommande årtionde. En viktig del i arbetet är Arla klimatberäkning där mjölkens klimatavtryck för en gård beräknas baserat på internationellt erkända riktlinjer.

Arla klimatberäkning är en del i webbverktyget Arlagården®. Deltagandet i klimatberäkningsdelen är frivillig för konventionella gårdar och obligatorisk för gårdar med ekologiskt produktion. Oavsett produktionsform får du som lantbrukare en ekonomisk ersättning med cirka 10 öre/kg mjölk.

Ett stort antal uppgifter rapporteras in en gång per år. De är bland annat kopplade till mjölkdata, besättningsdata, stallsystem, olika djurkategorier, markanvändning, foder och gödsel. När inregistreringen är klar väntar ett kostnadsfritt rådgivningsbesök.

Rådgivningsbesök ger skräddarsydda råd

Arla har valt att samarbeta med Växa Sverige i rådgivningsdelen. Du som registrerat uppgifter i Arla klimatberäkning, blir kontaktad av våra hållbarhetsrådgivare för att planera in en tid för besöket. Rådgivarna har genomgått en särskild utbildning hos Arla.

Under besöket går vi igenom de inregistrerade uppgifterna tillsammans. Baserat på din gårds uppgifter får du skräddarsydda råd för att minska gårdens klimatavtryck. Dessa presenteras i en åtgärdsplan. I många fall hänger ökad effektivitet samman med en lägre klimatpåverkan. Därför går en ökad lönsamhet och en mer hållbar produktion oftast hand i hand.  

Du blir kontaktad av oss när inregistreringen i Arlagården är klar och vi har fått uppgifterna från Arla.

Önskar du hjälp med inregistreringen?

Frågor?

Du är välkommen att höra av dig till oss om du har frågor om rådgivningen kopplat till Arla klimatberäkning.